مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 250 ست اسپیسر 63 کیلوولت 1398/10/28 1398/11/05
جهت : خرید فاز متر فشار قوی جهت پستها 1398/10/25 1398/10/30
تکمیل اینترفیس و اسکادای پست ها 1398/10/23 1398/10/30
خرید تعداد 55 عدد پروژکتور250وات بخارسدیم بر طبق مشخصات فنی پیوست 1398/10/14 1398/10/17
استعلام بها جهت : خرید 170 اصله تیر بتنی 12 متری 600 کیلوگرم نیرو (تولید داخل)/ایران کد مشابه است و... 1398/10/10 1398/10/17
خرید یک مجموعه شامل چوب پرچ و سیم ارت جهت پستهای انتقال و فوق توزیع 1398/10/10 1398/10/17
خرید 35 تن نبشی50*50*50 جهت کسر نبشی دکلها و شارژ انبار(تولید داخل)/ 1398/10/09 1398/10/14
خرید هلی شات(کواد کوپتر)به همراه دوربین و تجهیزات 1398/10/03 1398/10/10
جمع آوری و بسته بندی کامل ترانسفورماتور و تجهیزات بخش 63 کیلوولت پست 63 1398/09/24 1398/10/01
خرید باتری جهت پست های انتقال و فوق توزیع و مراکز کنترل(تولید داخل) 1398/09/20 1398/09/27
صفحه 1 از 55