کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7854525 استعلام قیمت سم حشره کش کشاورزی استان آذربایجان غربی 1403/01/28 1403/02/01
7828129 استعلام قیمت ترانس استان آذربایجان غربی 1403/01/25 1403/01/28
7824197 استعلام قیمت سم حشره کش کشاورزی استان آذربایجان غربی 1403/01/21 1403/01/27
7812284 استعلام قیمت خرید سم استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/21
7811351 استعلام قیمت احداث خط انتقال استان آذربایجان غربی 1403/01/18 1403/01/21
7805197 استعلام قیمت انجام کلیه خدمات نقلیه ای از قبیل جابجائی پرسنل و کارمندان در مأموریت های درون شهری و بـرون شهری استان آذربایجان غربی 1403/01/15 1403/01/19
7799101 استعلام قیمت آبیاری قطره ای استان آذربایجان غربی 1403/01/09 1403/01/14
7788914 استعلام قیمت درخواست خرید کود کیو60(R20) استان آذربایجان غربی 1402/12/27 1403/01/06
7788887 استعلام قیمت خرید کود استان آذربایجان غربی 1402/12/27 1403/01/06
7783422 استعلام قیمت آبیاری قطره ای استان آذربایجان غربی 1402/12/24 1402/12/28
7766332 استعلام قیمت لوله نوار تیپ استان آذربایجان غربی 1402/12/19 1402/12/22
7766050 استعلام قیمت نوار تیپ استان آذربایجان غربی 1402/12/19 1402/12/22
7748901 استعلام قیمت نوار تیپ استان آذربایجان غربی 1402/12/14 1402/12/17
7748793 استعلام قیمت لوله های طوقه حفاری جهت دار (انحرافی) استان آذربایجان غربی 1402/12/14 1402/12/17
7748675 استعلام قیمت نوار تیپ استان آذربایجان غربی 1402/12/14 1402/12/17
7748337 استعلام قیمت لوله های طوقه حفاری جهت دار (انحرافی) استان آذربایجان غربی 1402/12/14 1402/12/17
7727466 استعلام قیمت لوله های طوقه حفاری جهت دار استان آذربایجان غربی 1402/12/08 1402/12/12
7727457 استعلام قیمت لوله های طوقه حفاری جهت دار استان آذربایجان غربی 1402/12/08 1402/12/12
7724526 استعلام قیمت علفکش استان آذربایجان غربی 1402/12/08 1402/12/12
7724379 استعلام قیمت کود پتاسیم - اسید آمینه یا مشتقات آن - کلرید پتاسیم برای مصارف کشاورزی استان آذربایجان غربی 1402/12/08 1402/12/12
صفحه 1 از 67