کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7818580 استعلام قیمت تجدید نصب کنتور عادی (تک فاز و سه فاز )لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/20 1403/01/26
7769454 استعلام قیمت نصب کنتور عادی (تک فاز و سه فاز )لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/20 1402/12/24
7748824 استعلام قیمت اصلاح و بهینه سازی روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/14 1402/12/19
7748799 استعلام قیمت بهره برداری – تعمیرات و نگهداری فیدر 4012 بله زار pm استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/14 1402/12/19
7742015 استعلام قیمت ضعف ولتاژ پراکنده شهری 1-1402 *33-1* استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/13 1402/12/16
7741979 استعلام قیمت ضعف ولتاژ پراکنده شهری استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/13 1402/12/16
7730251 استعلام قیمت تجدید اصلاح و بهینه سازی شهری ورودی مارگون شهرستان مارگون (امانی-پیمانی) استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/09 1402/12/14
7703041 استعلام قیمت توسعه و بهبود زیرساخت-قدرت مانور استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/04 1402/12/08
7703019 استعلام قیمت بهره برداری،تعمیرات ونگهداری شهرستان به روش خط گرم استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/04 1402/12/08
7698492 استعلام قیمت اصلاح روشنایی معابر بلوار استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/12/02 1402/12/07
7685164 استعلام قیمت تست و تعویض کنتورهای عادی و دیماند دیجیتالی به هوشمند باشت استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/30 1402/12/07
7683165 استعلام قیمت بهره برداری – تعمیرات و نگهداری فیدر 4012 استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/29 1402/12/03
7681551 استعلام قیمت برقرسانی به روستاهای بدون برق توانیری روستا استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/29 1402/12/03
7680036 استعلام قیمت تجدید تست و تعویض کنتورهای مکانیکی به دیجیتالی -عادی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/29 1402/12/07
7680033 استعلام قیمت تجدید نصب کنتور عادی و دیماند نواحی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/29 1402/12/07
7680031 استعلام قیمت نصب کنتور عادی (تک فاز و سه فاز )باشت استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/29 1402/12/07
7680026 استعلام قیمت نصب کنتور عادی (تک فاز و سه فاز )لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/29 1402/12/07
7676821 استعلام قیمت عملیات و کارهای مربوط به بخش اتفاقات ، تعمیر و نگهداری شبکه برق استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/28 1402/12/02
7676374 استعلام قیمت اصلاح روشنایی معابر بلوار استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/28 1402/12/01
7664941 استعلام قیمت خرید انواع یراق الات شبکه توزیع برق(پیچ و مهره در سایز های مختلف) استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/11/25 1402/11/28
صفحه 1 از 97