مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5735220 استعلام اصلاح و بهینه سازی روستایی نقاط مختلف باشت-(امانی-پیمانی) 1401/07/09 1401/07/14
5735193 استعلام توسعه واحداث شهری باشت-(امانی-پیمانی) 1401/07/09 1401/07/14
5734911 استعلام اصلاح وبهینه سازی شهری 1401/07/09 1401/07/14
5726297 استعلام اصلاح وبهینه سازی روستایی مقاوم سازی شبکه بابکان تا پراشکفت 1401/07/04 1401/07/09
5726038 استعلام توسعه واحداث روستایی پایه ای سررود شمالی (امور غرب یاسوج) 1401/07/04 1401/07/09
5724170 استعلام توسعه واحداث شهری پراکنده مارگون 1401/07/04 1401/07/09
5721934 استعلام ضعف ولتاژ مهریان فر عی های فرودگاه رضایی 1401/07/02 1401/07/07
5721933 استعلام توسعه وبهبود زیر ساخت - قدرت مانور از پست مختار تا پشت زندان 1401/07/02 1401/07/07
5721776 استعلام توسعه واحداث شهری مسکن ملی لیکک 1401/07/02 1401/07/07
5721769 استعلام توسعه واحداث روستایی دشتروم(نیکبخت) 1401/07/02 1401/07/07
5721727 استعلام توسعه واحداث شهری ضعف ولتاژشهر یاسوج1(1401) 1401/07/02 1401/07/07
5711479 استعلام خرید کابل خودنگهدار 25+25+70+70*3 مطابق شرایط استعلام بهاء پیوست 1401/06/29 1401/07/02
5709410 استعلام اصلاح وبهینه سازی شهری 1401/06/28 1401/06/31
5706938 استعلام تجدید توسعه و احداث روستایی پراکنده 1401/06/28 1401/07/02
5684878 استعلام نصب کنتور عادی و دیماند ناحیه بویراحمد 1401/06/22 1401/06/28
5682632 استعلام توسعه واحداث روستایی پراکنده لوداب*(امانی-پیمانی) 1401/06/22 1401/06/27
5682510 استعلام توسعه واحداث شهری-نقاط مختلف شهری 2-400-امانی-پیمانی 1401/06/22 1401/06/27
5680987 استعلام خرید اسپیسر کوچک بین دو فاز فشار متوسط kv33 حداقل(90 سانتیمتر) مطابق شرایط استعلام بهاء پیوست 1401/06/21 1401/06/24
5677136 استعلام اصلاح و بهینه سازی روستایی بونه بن جوکار- امانی-پیمانی 1401/06/20 1401/06/23
5664795 استعلام تجدید استعلام توسعه و احداث روستایی پراکنده 1401/06/16 1401/06/20
صفحه 1 از 62