مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تعمیرات اساسی برج کنترل 1400/05/06
استعلام خرید تجهیزات چاپ و خواندن برچسب های QR 1400/05/05
استعلام عملیات جمع آوری زباله کشتی مستقر در لنگرگاه 1400/05/09
استعلام تهیه کانکس 1400/04/29
استعلام هزینه سرویس ونگهداری اماکن 1400/04/22
استعلام تجهیز باشگاه بدنسازی 1400/04/23
استعلام عملیات جمع آوری زباله کشتی 1400/04/24
استعلام عملیات جمع آوری زباله کشتی مستقر در لنگرگاه خارگ (۱ ساله) 1400/04/16
استعلام ۱۵ دستگاه مانیتور 1400/04/15
استعلام تجهیزات نصب و راه اندازی اینترنت 1400/04/14
استعلام عملیات جمع آوری زباله کشتی مستقر در لنگرگاه 1400/04/09
استعلام قرارداد نمونه برداری و آنالیز آب شرب 1400/04/03
استعلام ۱۵ دستگاه مانیتور 1400/04/03
استعلام خرید کتاب زبان اصلی (SOLAS MARPOL STCW) 1400/03/24
استعلام تجهیزات نصب و راه اندازی اینترنت 1400/03/12
استعلام 20 دستگاه کیس رایانه و مانیتور 1400/03/12
استعلام خرید و تکثیر کتاب های (SOLAS MARPOL STCW) 1400/03/11
استعلام قرارداد راهبری و نگهداری شناور دریا 1400/02/29
استعلام خرید و تکثیر کتاب های (SOLAS MARPOL STCW) 1400/03/03
استعلام خرید و تکثیر کتاب های (SOLAS MARPOL STCW) 1400/03/24
صفحه 1 از 33