مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
فایل پیوست می باشد ( مربوط به فرمانداری لنده ) پرداخت بصورت اسناد خزانه اسلامی به تاریخ 1401/6/21 می... 1399/10/30
فایل پیوست می باشد ( مربوط به فرمانداری چرام) پرداخت بصورت اسناد خزانه اسلامی به تاریخ 1401/6/21 می... 1399/10/30
فایل پیوست میباشد( مربوط به فرمانداری لنده ) پرداخت بصورت اسناد خزانه به تاریخ 21 / 6 / 1401 میباشد... 1399/10/17
فایل پیوست میباشد( مربوط به فرمانداری چرام ) پرداخت بصورت اسناد خزانه به تاریخ 21 / 6 / 1401 میباشد 1399/10/17
خرید ملزومات جهت راه اندازی سرور دبیرخانه 1399/09/19
خرید ملزومات جهت راه اندازی سرور دبیرخانه 1399/09/15
بیمه تکمیلی ، عمر و حوادث و بیمه خودروهای شخصی ودولتی بصورت تجمیعی کارکنان استانداری و فرمانداریهای... 1399/08/03
خرید سوئیچ فایل پیوست میباشد 1399/07/27
تجهیزات اکتیو اینترنت ایرانکدها مشابه است 1399/06/26
تجهیزات سوئچینگ شبکه فایل پیوست میباشد 1399/06/26
صفحه 1 از 47