کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7841277 استعلام قیمت سرویس کولرهای مراکز فنی ، اداری ، کافوها جابجایی تست گاز و نشت یابی تست خازن -تست- موتور تست سیم کشی تست سنسورهای داخلی و بیرونی استان گلستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7841120 استعلام قیمت خرید ماژول و سوئیچ استان گلستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7840860 استعلام قیمت نگهداری، رفع خرابی و سرویس مرتب کولرهای اتاق های فنی و سالن دستگاه ها استان گلستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7831566 استعلام قیمت رفع خرابی سرقتی شبکه کابل و هوایی استان گلستان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7831326 استعلام قیمت تامین اقلام ،لوله پلی اتیلن سایز63کوچک (بافشار10اتمسفر)2700متر.... استان گلستان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7831323 استعلام قیمت تهیه مصالح واجرای باقیمانده طرح فیبر نوری استان گلستان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7831322 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای رفع خرابی طرح فیبر نوری استان گلستان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7831321 استعلام قیمت اجرای طرح فیبر نوری استان خراسان رضوی 1403/01/26 رجوع به آگهی
7831320 استعلام قیمت اجرا حفاری ترنچر فیبر نوری استان خراسان رضوی 1403/01/26 رجوع به آگهی
7831318 استعلام قیمت خرید یونیت و پچکورد و اداپتور استان گلستان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7817751 استعلام قیمت جهت نگهداری ،رفع خرابی وسرویس مرتب کولرهای اتاق های فنی وسالن دستگاه های مرکز استان براساس قرارداد پیوست استان گلستان 1403/01/20 رجوع به آگهی
7813166 استعلام قیمت تامین مصالح و اجرای ترمیم مسیر ترنچر طرح فیبر نوری ftth داخل استان گلستان 1403/01/19 رجوع به آگهی
7813003 استعلام قیمت اجرای ترمیم مسیر حفاری طرح فیبرنوری bts استان گلستان 1403/01/19 رجوع به آگهی
7787498 استعلام قیمت واگذاری، نصب، تحویل و نگهداری ftth استان گلستان 1402/12/27 رجوع به آگهی
7770494 استعلام قیمت نصب وراه اندازی ، نگهداری وپشتیبانی خدمات بربستر ftth وsip phone استان گلستان 1402/12/20 1402/12/21
7767299 استعلام قیمت نصب وراه اندازی ، نگهداری وپشتیبانی خدمات بربستر ftth وsip phone استان گلستان 1402/12/20 1402/12/21
7749324 استعلام قیمت خرید ملزومات بابت نگهداری ورفع خرابی های سرقت پست وشبکه کابل :ترمینال 10زوجی IDS سفید/قلاب پیچی سایزبزرگ/کانکتورعدسی 04/جعبه پست 50زوجی (غیرفلزی) استان گلستان 1402/12/15 رجوع به آگهی
7741647 استعلام قیمت خرید کابل برق، اینورتر و پاور ماژول استان گلستان 1402/12/13 1402/12/13
7723072 استعلام قیمت خرید ملزومات طرح فیبر نوری کابل توت و اجرای فیبر نوری ftth استان گلستان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7707813 استعلام قیمت خرید ملزومات اجرای طرح فیبر نوری استان گلستان 1402/12/07 1402/12/07
صفحه 1 از 70