مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بابت خرید کارزن گازی با مشخصات پیوست 1398/12/27 1398/12/27
استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی 1398/12/27 1398/12/28
استعلام بابت خرید لامپ های ال ای دی 1398/12/27 1398/12/27
استعلام بها جهت : مجتمع آبرسانی 1398/12/26 1398/12/27
استعلام بابت خرید سیلندر گاز کلر 65 کیلویی 1398/12/24 1398/12/25
استعلام بابت خرید کلرزن گازی بامشخصات پیوست 1398/12/24 1398/12/25
استعلام بابت خرید کلرزن برقی 1398/12/24 1398/12/25
استعلام بها جهت : بابت خرید قطعات یدکی دستگاههای کلریناتور با مشخصات 1398/12/24 1398/12/25
استعلام خرید الکتروموتور عمودی چاه 1398/12/24 1398/12/25
استعلام بها جهت : بابت خریدالکترو پمپ سطحی با مشخصات پیوست 1398/12/24 1398/12/25
استعلام آهن آلات درب ورودی چاه شماره 3 سیاهتلو 1398/12/23 1398/12/25
استعلام خرید اتصالات و شیرالات 1398/12/21 1398/12/23
استعلام بابت خریدالکترو پمپ سطحی 1398/12/20 1398/12/22
استعلام خرید اتصالات و شیرالات 1398/12/20 1398/12/20
استعلام بها جهت : بابت خرید پمپ شناور 1398/12/19 1398/12/19
استعلام خریدکنترل دور 1398/12/19 1398/12/19
استعلام بها جهت : بابت خرید قطعات یدکی دستگاههای کلریناتور با مشخصات 1398/12/19 1398/12/21
استعلام خرید الکتروموتور عمودی چاه یلمه سالیان 1398/12/17 1398/12/19
استعلام خرید کلرزن محلولی (برقی) با متعلقات با مشخصات پیوست 1398/12/17 1398/12/18
استعلام بها جهت : نظارت مقیم (کارگاهی) lمطابق اسناد 1398/12/17 1398/12/19
صفحه 1 از 52