کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4691060 استعلام قیمت لوازم التحریر استان تهران 1400/10/13 1400/10/15
4604865 استعلام قیمت دستکش معاینه بدون پودر استان تهران 1400/09/17 1400/09/21
4604831 استعلام قیمت کاتتر cvp سه راه بزرگسال استان تهران 1400/09/17 1400/09/21
4476280 استعلام قیمت هوک لاپاراسکوپی یکبار مصرف استان تهران 1400/08/17 1400/08/18
4266899 استعلام قیمت مربا استان تهران 1400/06/15 1400/06/17
4084127 استعلام قیمت پرولین استان تهران 1400/04/15 1400/04/16
4083742 استعلام قیمت اتیباند استان تهران 1400/04/15 1400/04/16
3993549 استعلام قیمت کاتترجادکینز راست 4-6 استان تهران 1400/03/26 1400/03/29
3993284 استعلام قیمت گایدینگ کاتتر استان تهران 1400/03/26 1400/03/29
3992810 استعلام قیمت استعلام بها جهت : شیت رادیال 6F-11cm استان تهران 1400/03/26 1400/03/29
3876487 استعلام قیمت محلول کلین دیاگون استان تهران 1400/02/25 1400/02/28
3874100 استعلام قیمت کاتتر تشخیصی راست 4-6 استان تهران 1400/02/25 1400/02/28
3874061 استعلام قیمت باند کشی 20 سانت فشار متوسط استان تهران 1400/02/25 1400/02/27
3873979 استعلام قیمت باند کشی 15 سانت فشار متوسط استان تهران 1400/02/25 1400/02/27
3873882 استعلام قیمت ران بیخس مرغ منجمد با تاریخ تولید روز استان تهران 1400/02/25 1400/02/28
3873783 استعلام قیمت ران مرغ چلویی منجمد بدون پوست استان تهران 1400/02/25 1400/02/28
3871888 استعلام قیمت گاید وایر RINATO-ASAHE استان تهران 1400/02/22 1400/02/26
3869824 استعلام قیمت لوله لخته استان تهران 1400/02/22 1400/02/26
3868134 استعلام قیمت بالن NC استان تهران 1400/02/21 1400/02/25
3868047 استعلام قیمت بالن کرونری استان تهران 1400/02/21 1400/02/25
صفحه 1 از 86