مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام انتخاب مجری جهت صدور بیمه نامه سرقت،آتش سوزی،انفجاروبلایای طبیعی 1400/07/07 1400/07/11
استعلام انجام امکان سنجی (pfs)به منظور جذب سرمایه گذار 1400/07/02 1400/07/08
استعلام انجام پروژه توسعه شبکه قطعات خودرو 1400/07/02 1400/07/08
استعلام عملیات تهیه 300عدد دریچه منهول بتنی 60سانتیمتری 1400/07/01 1400/07/08
استعلام انتخاب مجری ذیصلاح به منظور انجام امکان سنجی (pfs)به منظور جذب شریک خارجی 1400/07/01 1400/07/08
استعلام انتخاب مجری ذیصلاح به منظور برگزاری 3دوره آموزش سنگ مجازی(آنلاین) 1400/07/01 1400/07/08
استعلام انتخاب مجری ذیصلاح به منظور انجام پنج طرح امکانسنجی دارای سرمایه گذار 1400/07/01 1400/07/08
استعلام احداث پست هوایی ونیرورسانی به ساختمان آتش نشانی ورفع حریم به قسمتی از شبکه برق 1400/07/01 1400/07/06
استعلام انتخاب مجری ذیصلاح وتوانا 1400/06/17 1400/06/24
استعلام انتخاب مجری ذیصلاح وتوانا به منظور برگزاری 3دوره آموزش سنگ مجازی آنلاین 1400/06/17 1400/06/24
استعلام انتخاب مجری ذیصلاح وتوانا به منظور انجام مطالعه امکانسنجی خوشه قطعات بتنی 1400/06/17 1400/06/24
استعلام انجام پنج طرح امکانسنجی دارای سرمایه گذار شامل دو طرح تیپ صنعتی 1400/06/17 1400/06/24
استعلام اجرای خط انتقال آب 1400/06/14 1400/06/21
استعلام دریچه و منهول بتنی 1400/06/14 1400/06/21
استعلام انجام مطالعات بازنگری طرح تصفیه خانه فاضلاب 1400/06/14 1400/06/21
استعلام مجری ذیصلاح وتوانا به منظور انجام امکانسنجی 1400/06/14 1400/06/21
استعلام مطالعه بصیرت بازار جهت محصولات پلی اتیلن جهت ورود به بازارهای صادراتی 1400/06/14 1400/06/21
استعلام انتخاب مجری ذیصلاح وتوانا 1400/06/14 1400/06/21
استعلام انتخاب مجری ذیصلاح و توانا به منظور انجام پروژه توسعه شبکه قطعات خودرو 1400/06/14 1400/06/21
استعلام خرید الکترو موتور پمپ شناوراستیل 1400/06/11 1400/06/14
صفحه 1 از 21