کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7766183 استعلام قیمت تهیه اقلام مصرفی انبار اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران استان تهران 1402/12/19 1402/12/22
7765723 استعلام قیمت آموزش وترویج رشته های صنایع دستی جهت توانمند سازی بانوان خودسرپرست استان تهران 1402/12/19 1402/12/22
7764928 استعلام قیمت خدمات آموزش وترویج رشته های صنایع دستی جهت توانمد سازی بانوان با اولویت بانوان خودسرپرست استان تهران 1402/12/19 1402/12/22
7758691 استعلام قیمت برنامه حمایت از ارتقا وتوسعه صنایع دستی بابت دوره های آموزشی پژوهش محور صنایع دستی استان تهران 1402/12/16 1402/12/21
7752450 استعلام قیمت لباس ورزشی زنانه (گرمکن و شلوار) استان تهران 1402/12/15 1402/12/20
7749715 استعلام قیمت تهیه اقلام مصرفی انبار اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران استان تهران 1402/12/15 1402/12/19
7744593 استعلام قیمت آموزش وترویج رشته های صنایع دستی جهت توانمند سازی بانوان با اولویت بانوان خودسرپرست استان تهران 1402/12/13 1402/12/16
7740990 استعلام قیمت تامین وسایل ورزشی جهت توانمند سازی بانوان اداره کل استان تهران 1402/12/13 1402/12/16
7740986 استعلام قیمت اجرای نوروزگاه استان تهران 1402/12/13 1402/12/15
7740313 استعلام قیمت اجرای بازارچه صنایع دستی استان تهران 1402/12/12 1402/12/15
7444625 استعلام قیمت پشتیبانی سرویس تعمیر و نگهداری تاسیسات موزه های استان تهرا استان تهران 1402/09/27 1402/10/02
7422140 استعلام قیمت مطالعه آسیب شناسی ارائه طرح مرمت ارائه برآورد انجام عملیات مرمتی حرم استان تهران 1402/09/19 1402/09/25
7422131 استعلام قیمت نظارت بروند مرمت بنا و آثار کیفیت انجام عملیات مرمت حرم استان تهران 1402/09/19 1402/09/25
7247059 استعلام قیمت سرویس و نگهداری آسانسور اداره کل و موزه رضا عباسی استان تهران 1402/08/07 1402/08/10
7172900 استعلام قیمت تکمیل وآماده سازی سرویس های بهداشتی جاده ای استان تهران 1402/07/18 1402/07/23
7059694 استعلام قیمت تامین پهنای باند اختصاصی اینترانت اداره کل استان تهران 1402/06/28 1402/07/03
7059673 استعلام قیمت تامین پهنای باند اینترنت استان تهران 1402/06/28 1402/07/03
7057594 استعلام قیمت تامین پهنای باند اختصاصی اداره کل استان تهران 1402/06/28 1402/07/03
7036504 استعلام قیمت تعمیر و بهسازی ساختمان اداره کل استان تهران 1402/06/20 1402/06/26
6995994 استعلام قیمت راه اندازی قطب نوآوری طراحی وبازاریابی شیشه وآبگینه استان تهران 1402/06/13 1402/06/19
صفحه 1 از 59