مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام شبکه (فشار ضعیف هوایی _500 ) 1400/07/19 1400/07/24
استعلام احداث شبکه فشار متوسط 20 کیلو ولت زمینی جهت رینگ ترانس و ترانس هوایی 1400/07/19 1400/07/24
استعلام خرید سکسیونر هوایی گازی موتور دار بهمراه RTU 1400/07/21
استعلام خرید دکل 21 متری 1400/07/24
استعلام خرید رکاب سیمبانی 1400/07/24
استعلام کنتور 1400/07/20
استعلام احداث شبکه فشار ضعیف و نصب ترانسفورماتور درحوزه برق 1400/07/18
استعلام واگذاری عملیات اصلاح شبکه فشار ضعیف در حوزه برق 1400/07/18
استعلام خرید سکو ترانس 1400/07/19
استعلام خرید فیوز کات اوت پلیمری 1400/07/12
استعلام خرید کانکتور انشعاب روشنایی کابل خود نگه دار 1400/07/17
استعلام واگذاری عملیات پروژه های سیم به کابل اتوبان 1400/07/07 1400/07/12
استعلام احداث کابلکشی 1400/07/06 1400/07/11
استعلام احداث شبکه فشار متوسط 20کیلوولت زمینی 1400/07/06 1400/07/11
استعلام احداث شبکه فشار متوسط و احداث خط 20کیلو ولت زمینی جهت رینگ پست زمینی 1400/07/06 1400/07/11
استعلام خرید فیوز کات اوت پلیمری 1400/07/11
استعلام لباس کار دوتیکه تابستانی 1400/07/10
استعلام تبلت 1400/07/10
استعلام خرید مقره کششی شیشه 1400/07/10
استعلام خرید کامپیوتر 1400/07/10
صفحه 1 از 23