مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت 3 عدد پروانه پمپ آب دریا (CWP) 1398/11/27 رجوع به آگهی
آزمایش مغناطیسی هسته استاتور واحد یک بخار نیروگاه و ارزیابی عمر باقیمانده تجهیزات توربین و بویلر واح... 1398/11/26 رجوع به آگهی
اسکلت باند اسکرین و زنجیر باند اسکرین 1398/11/21 رجوع به آگهی
اسکلت باند اسکرین - انالیزر اکسیژن - ترانسمیتر PH 2 عدد اککترود - ترانسمیتر کنداکتیویته ، سنسور - ز... 1398/11/13 رجوع به آگهی
ساخت 3 عدد پروانه پمپ آب دریا (CWP) ـ شیشه بدنه سل آب ژاول سازی ـ ساخت بدنه سل آب ژاول سازی مطابق شر... 1398/11/08 رجوع به آگهی
Deflector Wring for HRSG Duct BUrner - زنجیر باند اسکرین - اسکلت باند اسکرین - بازدید و تمیزکاری دود... 1398/11/02 رجوع به آگهی
ترانسمیتر کنداکتیویته 2عدد سنسور 4عدد-انالیزر اکسیژن-ترانسمیتر PH 2 عدد اککترود 13 عدد و ..... 1398/11/01 رجوع به آگهی
بازدید و تمیزکاری دودکش های واحدهای بخار 1398/10/29 رجوع به آگهی
استعلام بها جهت : اسکلت باند اسکرین - زنجیر باند اسکرین 1398/10/24 رجوع به آگهی
بازدید و تمیزکاری دودکش های واحدهای بخار 1398/10/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18