مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
2 حلقه لاستیک پژو 405 1399/09/04 1399/09/11
اصلاح و تدقیق کاداستر نقشه های سنواتی در سطح 25000 هکتار( پلاک های کوخرد و هرنگ و ...) شهرستان بستک 1399/09/01 1399/09/04
اصلاح و تدقیق کاداستر نقشه های سنواتی در سطح 36000 هکتار( پلاک های جردن-پارو-تهر و دریدان و ...) شهر... 1399/09/01 1399/09/04
اصلاح و تدقیق کاداستر نقشه های سنواتی در سطح 69000 هکتار (پلاکهای بوچیر-هشنیز-چهواز-بهده-احشام-مرتع... 1399/08/30 1399/09/04
اصلاح و تدقیق کاداستر نقشه های سنواتی در سطح 30000 هکتار (پلاکهای حسن آباد و زنقی معدن زر) شهرستان ح... 1399/08/30 1399/09/04
اصلاح و تدقیق کاداستر نقشه های سنواتی در سطح 95000 هکتار (پلاک 76 از 17 و کهنوج بالا) شهرستان رودان 1399/08/30 1399/09/04
اصلاح و تدقیق کاداستر نقشه های سنواتی در سطح 27 هزار هکتار(پلاک های تمب راهی-میشی-شمجو-مهمانی-گجک-خر... 1399/08/30 1399/09/04
احداث هلالی آبگیر با بذر کاری و حفاظت و قرق حوزه سرکهنان (چاه ابراهیم) شهرستان رودان 1399/08/29 1399/09/03
احداث هلالی آبگیر با بذرکاری و حفاظت و قرق حوزه زرانی (راونگ) شهرستان میناب 1399/08/28 1399/09/03
عملیات مکانیک آبخیزداری حوزه کوه شاه احمدی فاز 2 چاه بنه شهرستان حاجی آباد 1399/08/27 1399/09/01
صفحه 1 از 61