کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7873688 استعلام قیمت پوشاک و کفش مردانه استان لرستان 1403/02/03 1403/02/06
7871137 استعلام قیمت باسکول سکویی یا کفی استان لرستان 1403/02/02 1403/02/05
7869807 استعلام قیمت کاپشن یا سوییشرت مردانه استان لرستان 1403/02/02 1403/02/05
7869210 استعلام قیمت تلویزیون و جارو برقی استان لرستان 1403/02/02 1403/02/04
7855554 استعلام قیمت مهارکش نمره 16 گالوانیزه گرم دکل / سیم مهار دکل فولادی نمره 6 / سیم مهار دکل فولادی نمره 8 / کرپی گالوانیزه دکل نمره 8 / کربی گالوانیزه دکل نمره 10 / پیچ مهره فولادی 50 × 16 استان لرستان 1403/01/28 1403/02/02
7855462 استعلام قیمت باسکول سکویی یا کفی استان لرستان 1403/01/28 1403/02/02
7855382 استعلام قیمت تلفن IP استان لرستان 1403/01/28 1403/02/02
7855179 استعلام قیمت کفش مردانه استان لرستان 1403/01/28 1403/02/02
7836196 استعلام قیمت تلویزیون- جارو برقی استان لرستان 1403/01/27 1403/02/01
7828327 استعلام قیمت هافسل حفاظت کاتدیک استان لرستان 1403/01/25 1403/01/28
7827505 استعلام قیمت البسه پرسنل استان لرستان 1403/01/25 1403/01/28
7826890 استعلام قیمت تلفن IP استان لرستان 1403/01/22 1403/01/28
7826629 استعلام قیمت باسکول سکویی یا کفی استان لرستان 1403/01/21 1403/01/28
7826205 استعلام قیمت مهارکش نمره 16 گالوانیزه گرم دکل / سیم مهار دکل فولادی نمره 6 / سیم مهار دکل فولادی نمره 8 / کرپی گالوانیزه دکل نمره 8 / کرپی گالوانیزه دکل نمره 10 / پیچ مهره فولادی 50 × 16 / پیچ مهره فو... استان لرستان 1403/01/21 1403/01/28
7826080 استعلام قیمت 17 قلم ابزار آالات استان لرستان 1403/01/21 1403/01/27
7825647 استعلام قیمت مخزن ذخیره آب استان لرستان 1403/01/21 1403/01/27
7825504 استعلام قیمت پروژکتور استان لرستان 1403/01/21 1403/01/28
7824038 استعلام قیمت تلویزیون-جارو استان لرستان 1403/01/21 1403/01/26
7823465 استعلام قیمت میز اداری استان لرستان 1403/01/21 1403/01/26
7817334 استعلام قیمت خرید ، نصب و اجرای آند گذاری جهت 5 عدد عبور از رودخانه استان لرستان 1403/01/19 1403/01/26
صفحه 1 از 63