کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7840095 استعلام قیمت تامین پیچ و مهره و تبدیل و درپوش استان لرستان 1403/01/27 1403/01/30
7838504 استعلام قیمت تامین تبدیل گالوانیزه و بوشن و مغزی/ مهره روپیچ توپیچ چوب استان لرستان 1403/01/27 1403/01/30
7836720 استعلام قیمت تامین مغزی و تبدیل استان لرستان 1403/01/27 1403/01/30
7836489 استعلام قیمت تامین درب و دریچه کامپوزیتی با الیاف فلزی استان لرستان 1403/01/27 1403/01/30
7836456 استعلام قیمت تامین مغزی و تبدیل استان لرستان 1403/01/27 1403/01/30
7830081 استعلام قیمت تامین کابل و یوپی اس و باطری استان لرستان 1403/01/25 1403/01/28
7828866 استعلام قیمت تامین یاتاقان صنعتی استان لرستان 1403/01/25 1403/01/28
7828837 استعلام قیمت تامین یاتاقان صنعتی استان لرستان 1403/01/25 1403/01/28
7827901 استعلام قیمت تامین کنتور و اتصالات استان لرستان 1403/01/25 1403/01/28
7821193 استعلام قیمت کنتور و شیر و اتصالات استان لرستان 1403/01/20 1403/02/20
7821188 استعلام قیمت تامین اعدد کنتور حجمی استان لرستان 1403/01/20 1403/01/26
7820939 استعلام قیمت تامین شیر آلات و لوله استان لرستان 1403/01/20 1403/01/26
7820646 استعلام قیمت تامین کلید جداساز هوایی و کابل استان لرستان 1403/01/20 1403/01/26
7815117 استعلام قیمت تامین مغزی و تبدیل استان لرستان 1403/01/19 1403/01/25
7815013 استعلام قیمت تامین مغزی و تبدیل استان لرستان 1403/01/19 1403/01/25
7814590 استعلام قیمت تامین 1 دستگاه الکتروموتور 3 فاز استان لرستان 1403/01/19 1403/01/25
7807503 استعلام قیمت تامین شیر و اتصالات و لوله استان لرستان 1403/01/16 1403/01/20
7807349 استعلام قیمت تامین لوله پلی اتیلن-مخزن ذخیره2000لیتری- پمپ تکفاز استان لرستان 1403/01/16 1403/01/20
7807262 استعلام قیمت تامین PC و هارد و پرینتر استان لرستان 1403/01/16 1403/01/20
7807244 استعلام قیمت تامین لوله و بوشن و بست فلزی استان لرستان 1403/01/16 1403/01/20
صفحه 1 از 74