کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7858796 استعلام قیمت اجرای عملیات چاپ،نصب،تعویض وتعمیرتابلوشعب وساختمانهای مدیریت شعب بانک سپه استان اصفهان استان اصفهان 1403/01/29 1403/02/01
7855988 استعلام قیمت عملیات سقف کاذب ودیوار بانک سپه استان اصفهان 1403/01/29 1403/02/01
7842401 استعلام قیمت پکیج زمینی واسپیلیت وفن کوئل استان اصفهان 1403/01/28 1403/02/01
7839427 استعلام قیمت عملیات سنگ شعبه استان اصفهان 1403/01/27 1403/01/30
7830739 استعلام قیمت استعلام عملیات سنگ شعبه مسجد استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/29
7830735 استعلام قیمت استعلام عملیات سنگ شعبه مسجد استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/29
7830694 استعلام قیمت استعلام عملیات سقف کاذب و دیوارشعبه مسجد استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/29
7830138 استعلام قیمت اجرای عملیات چاپ،نصب،تعویض وتعمیرتابلوشعب وساختمانهای مدیریت شعب بانک استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/28
7830121 استعلام قیمت اجرای عملیات چاپ،نصب،تعویض و تعمیرتابلوشعب و ساختمانهای مدیریت شعب بانک استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/28
7828087 استعلام قیمت کاغذ تحریر 80 گرمی با آرم ابعاد 210x297 cm و کاغذ تحریر 80 گرمی با آرم ابعاد 210x148 cm استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/28
7812918 استعلام قیمت استعلام جمع آوری تجهیزات دیتا سنتربانک استان اصفهان 1403/01/18 1403/01/21
7802156 استعلام قیمت سرویس ونگهداری انواع تجهیزات دیزل ژنراتورسرمایشی گرمایشی وتاسیسات لوله کشی وفاضلاب وتجهیزات منصوبه بانک سپه اصفهان استان اصفهان 1403/01/14 1403/01/18
7801841 استعلام قیمت استعلام جمع آوری تجهیزات دیتا سنتربانک سپه استان اصفهان استان اصفهان 1403/01/14 1403/01/18
7798823 استعلام قیمت استعلام بهاء اجرای سیستم اطفاء حریق شعبه و انبار استان اصفهان 1403/01/09 1403/01/18
7797465 استعلام قیمت سیستم تجهیزات دوربین مداربسته استان اصفهان 1403/01/08 1403/01/20
7797432 استعلام قیمت سیستم تجهیزات دوربین مداربسته شعبه مطهری اصفهان استان اصفهان 1403/01/08 1403/01/20
7797392 استعلام قیمت سیستم تجهیزات دوربین مداربسته استان اصفهان 1403/01/08 1403/01/20
7797380 استعلام قیمت سیستم تجهیزات دوربین مداربسته استان اصفهان 1403/01/08 1403/01/20
7797351 استعلام قیمت سیستم تجهیزات دوربین مداربسته استان اصفهان 1403/01/08 1403/01/20
7797266 استعلام قیمت سیستم تجهیزات دوربین مداربسته استان اصفهان 1403/01/08 1403/01/20
صفحه 1 از 53