کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7833592 استعلام قیمت احداث اتاق سرور استان اصفهان 1403/01/26 1403/01/29
7819023 استعلام قیمت خدمات حجمی دبیرخانه و میز خدمت اداره کل دامپزشکی استان استان اصفهان 1403/01/20 1403/01/27
7816990 استعلام قیمت خرید سم دامی سایپر مترین استان اصفهان 1403/01/19 1403/01/21
7816928 استعلام قیمت خرید ضد کنه دامی دلتامترین استان اصفهان 1403/01/19 1403/01/21
7816822 استعلام قیمت خرید کیف حمل واکسن به همراه ایزوترم طبق فایل پیوست استان اصفهان 1403/01/19 1403/01/21
7816607 استعلام قیمت خرید سم ضد کنه دلتامترین استان اصفهان 1403/01/19 1403/01/21
7816393 استعلام قیمت خرید سم مکتومیل طبق فایل پیوست استان اصفهان 1403/01/19 1403/01/21
7816064 استعلام قیمت خدمات حجمی دبیرخانه ومیز خدمت استان اصفهان 1403/01/19 1403/01/26
7810398 استعلام قیمت خرید سطل و پارچ پلاستیکی همراه با قرص نیوکاسل طیور طبق فایل پیوست استان اصفهان 1403/01/18 1403/01/20
7810262 استعلام قیمت خرید کیف نظارت بهداشتی ووسایل نمونه برداری استان اصفهان 1403/01/18 1403/01/20
7808932 استعلام قیمت خرید کارتریج استان اصفهان 1403/01/17 1403/01/19
7808925 استعلام قیمت خرید پک بهداشتی استان اصفهان 1403/01/17 1403/01/20
7808686 استعلام قیمت خرید مایع دستشویی و ظرفشویی استان اصفهان 1403/01/17 1403/01/19
7807958 استعلام قیمت خرید لوازم وظروف جهت نمونه برداری و... اداره تشخیص ودرمان استان اصفهان 1403/01/16 1403/01/19
7807945 استعلام قیمت خرید محیط کشت وانتی سرم و...آزمایشگاهی دامپزشکی استان اصفهان 1403/01/16 1403/01/19
7803093 استعلام قیمت خرید لوازم سرنگ اتوماتیک و ملزومات استان اصفهان 1403/01/14 1403/01/18
7802876 استعلام قیمت خرید لوازم سرنگ اتوماتیک (مصرف دامپزشکی) استان اصفهان 1403/01/14 1403/01/16
7802740 استعلام قیمت خرید کلاه لبه دار استان اصفهان 1403/01/14 1403/01/16
7802647 استعلام قیمت خرید سم ضد کنه دامی طبق فایل پیوست استان اصفهان 1403/01/14 1403/01/16
7802480 استعلام قیمت خرید لوله خونگیری ،سرسوزن مخصوص وهولدر استان اصفهان 1403/01/14 1403/01/16
صفحه 1 از 75