کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7789390 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستا استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7789385 استعلام قیمت اجرای پل در روستا استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7789376 استعلام قیمت اجرای جدول گذاری استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7789355 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستا استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7789352 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستا استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7789345 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستا استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7789342 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستای هریان - شهرستان رزن استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7788963 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستای سنگ سفید ننج (2) استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7788955 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7788948 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستای مسینک - شهرستان اسدآباد استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7788947 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستا استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7788939 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستای کوانج - شهرستان اسدآباد استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7788937 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستای مسینک - شهرستان رزن استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7788933 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستای سرله - شهرستان رزن استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7788923 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستای ورچق (2) - شهرستان ملایر استان همدان 1402/12/27 1403/01/06
7775551 استعلام قیمت اجرای بافت باارزش در روستای حیدره دارالامام استان همدان 1402/12/22 1402/12/26
7775533 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستای علیصدر استان همدان 1402/12/22 1402/12/26
7775532 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستای استان همدان 1402/12/22 1402/12/26
7775530 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستای استان همدان 1402/12/22 1402/12/26
7775528 استعلام قیمت اجرای آسفالت معابر در روستای استان همدان 1402/12/22 1402/12/26
صفحه 1 از 126