مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام انجام خدمات توانبخشی کاردرمانی معلولین بهزیستی شهرستان 1400/07/28 1400/08/01
استعلام جام خدمات گفتاردرمانی 1400/07/28 1400/08/01
استعلام خدمات توانپزشکی 1400/07/27 1400/08/01
استعلام اجرای برنامه کشوری پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی نوجوانان 1400/07/27 1400/08/01
استعلام خدمات تو انپزشکی به 38 نفر از مددجویان در 20 جلسه برای هر مددجو 1400/07/24 1400/07/27
استعلام 110 دستگاه تشک مواج 1400/07/22 1400/07/28
استعلام 8400 حلقه باطری سمعک R13 بتعداد 50400 عدد و3600 حلقه باطری سمعک 675 1400/07/22 1400/07/28
استعلام خرید قطعات سرور G10 1400/07/11 1400/07/20
استعلام تامین لباس بچه 1400/07/11 1400/07/14
استعلام تامین لباس بچه دخترانه پنبه ای و نخی 1400/07/06 1400/07/10
استعلام اجرای طرح راه اندازی کسب و کارهای تولیدی ، خدماتی، پشتیبانی 1400/06/23 1400/06/27
استعلام اجرای طرح راه اندازی کسب و کارهای تولیدی ، خدماتی، پشتیبانی 1400/06/17 1400/06/20
استعلام خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی 1400/06/15 1400/06/20
استعلام طرح راه اندازی کسب و کارهای تولیدی ، خدماتی، پشتیبانی 1400/06/13 1400/06/16
استعلام تامین لباس دخترانه ( 1ماهه تا 2 سال ) 12 دست پسرانه 1400/06/12 1400/06/14
استعلام شناسایی و پذیرش کودکان خیابانی 1400/06/11 1400/06/15
استعلام توانمند سازی ناشنوایان 1400/06/10 1400/06/13
استعلام تواند سازی نابینایان 1400/06/10 1400/06/13
استعلام طرح توانمند سازی سالمندان 1400/06/10 1400/06/13
استعلام حفاظت فیزیکی وکنترل برتردد 1400/06/09 1400/06/15
صفحه 1 از 56