مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
سفال تیغه ای، بلوک بتنی دیواری و بلوک بتنی 9 سوراخه 1398/01/30 1398/01/30
44مترمربع پلاک نما4س-8000عدداجر7س-سرامیک کف 40*40شصت مترمربع-25عددکیسه گچ سفید-و200کیسه سیمان تیپ 2 1398/01/30 1398/02/05
آجر 1398/01/30 1398/01/30
سنگ کاشمر (سوپر ممتاز) پلاک 40 cm طولی به مقدار 245 مترمربع- آجرنمای نسوز به ابعاد 5/5*26/5 1398/01/30 1398/01/31
درخواست خرید 50تن اجر فشاری 1398/01/30 1398/02/02
استعلام بها جهت : خرید آجر سنتی و بلوک و سایر مصالح 1398/01/28 1398/01/28
درخواست خرید آجر سنتی 1398/01/25 1398/01/27
آجر 1398/01/25 1398/01/25
استعلام بها جهت : 44مترمربع پلاک نما4س-8000عدداجر7س-سرامیک کف 40*40شصت مترمربع-25عددکیسه گچ سفید-و20... 1398/01/24 1398/01/29
خرید مصالح: آجر فرشی 1398/01/24 1398/01/29
صفحه 1 از 108