مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات مهندسی مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی طرح فاضلاب شهرهای حمیل – خسروی-... 1399/05/27
انجام خدمات مهندسی مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی طرح فاضلاب شهرهای گودین – میانرا... 1399/05/27
انجام خدمات مهندسی مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی طرح فاضلاب شهرهای هلشی – ماهیدشت... 1399/05/27
مطالعه طرح حفاظت از تنوع زیستی و تهیه اطلس علف های هرز 1399/05/20 رجوع به آگهی
مطالعات امکانسنجی و خدمات مشاوره و انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) 1399/05/20 1399/05/25
سازماندهی محل تجمیع پسماندهای خشک و نخاله ساختمانی مطابق مدارک پیوستی - بازدید - شماره تماس 091951... 1399/05/21
ایجاد زیر ساختهای لازم جهت جلوگیری از خسارت حیات وحش (ارایه پیشنهادطبق لیست پیوست)پرداخت از محل صند... 1399/05/21
استعلام بها جهت : عملیات بنچ مارک در سطح 5 کیلومتر در حوزه کسرینه 1399/05/15 1399/05/20
پایش عوامل زیان آور زیست محیطی وشغلی (مطابق لیست پیوست) 1399/05/20
مشاوره در انجام فرایند استقرار و نگهداشت و بهبود سیستم مدیریت کیفیت و نظام آراستگی محیط کاردر عملی... 1399/05/15 1399/05/21
صفحه 1 از 114