مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : ارستر چهار پلو توضیحات+ارستر65 و 40 کیلو آمپر و توضیحات+کلید اتوماتیک 100و 80 آمپر... 1398/12/07 1398/12/10
استعلام بها جهت : خدمات تست و عیب یابی و نصب مفصل 63 کیلو ولت خطوط کابلی 1398/12/07 1398/12/11
استعلام بها جهت : بازسازی تابلوهای کنترل برق 1398/12/07 1398/12/12
بریکر 63 کیلو ولت 1398/12/07 1398/12/11
استعلام بها جهت : تجدید استعلام ارتقا و بازسازی تاسیسات برقی سرپل ذهاب و کرمانشاه-اسناد بر اساس فایل... 1398/12/07 1398/12/13
استعلام بها جهت : جابجایی شبکه برق طرح هادی روستا 1398/12/07 1398/12/10
استعلام برقرسانی 1398/12/07 1398/12/13
کابل4*3 سیمیا وبقیه درخواست پیوست درسامانه 1398/12/07 1398/12/09
استعلام بها جهت : کابل مسی 240*1 NVV - به مقدار 500 متر قیمت کل اعلام گردد پیش فاکتور الزامی می ب... 1398/12/07 1398/12/07
لوازم الکتریکی- سیم برق نایلونی PVC سطح مقطع 2x2/5 mm^2 کاربرد نصب داخل و خارج ساختمان بسته وکیومی 1... 1398/12/07 1398/12/10
صفحه 1 از 5080