مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
: مطالعه بازنگری در سامانه حفاظت فیزیکی سد 1398/04/04 1398/04/09
عملیات تکمیل سد کوچک مخزنی 1398/04/03 1398/04/05
اجرای عملیات تکمیلی مرمت و بازسازی آببندان 1398/04/03 1398/04/04
عملیات ترمیم و بازسازی سد 1398/04/02 رجوع به آگهی
اجرای عملیات مرمت مکانیکی (سنگی گابیونی) حوزه سد 1398/04/02 1398/04/02
پوشش سیل بند 1398/04/02 1398/04/02
استعلام بها جهت : تکمیل اجرای بند انحرافی 1398/04/02 1398/04/03
استعلام بها جهت : مطالعه بازنگری در سامانه حفاظت فیزیکی 1398/04/02 1398/04/05
انجام پژوهش شامل مطالعات امکان سنجی ،طراحی ،حفاری ژئوتکنیک ونظارت کارگاهی وعالیه سدزیرزمینی حوضه 1398/04/02 1398/04/02
انجام عملیات احداث سدزیزمینی درحوضه لیوارمرند 1398/03/31 1398/04/01
صفحه 1 از 58