مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : خرید قالب تیر بتنی گرد پیش تنیده 12/400 قابل تبدیل به 9/400 1397/11/03 1397/11/08
استعلام بها جهت : تهیه وحمل ونصب واجرای دیواربتنی پیش ساخته وسیم خاردار روی آن 1397/11/03 1397/11/05
استعلام بها جهت : تهیه وحمل ونصب دیواربتنی پیش ساخته وسیم خاردارروی آن 1397/11/03 1397/11/04
پوشش بتنی کانال مستطیلی روستا 1397/11/03 1397/11/06
خرید تیر برق بتنی 1397/11/03 1397/11/07
بتن آماده عیار 350 به میزان 28 متر مکعب 1397/11/02 1397/11/03
خرید بازتابنده (تودلی) نیوجرسی 1397/11/02 1397/11/11
مصالح ساختمانی 1397/11/02 1397/11/04
اجرای سرامیک -سنگ دیوار -بتن ریزی 1397/11/02 1397/11/04
اجرای عملیات پل بتنی در روستا 1397/11/02 1397/11/10
صفحه 6 از 189