مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : سرویس پست های عمومی و اختصاصی 1399/09/01 1399/09/03
انجام عملیات و پیگیری امور اداری و ثبتی جهت صدور سند تک برگ املاک مربوط به شرکت 1399/08/29 1399/09/03
بدون اپراتور کردن پست های ناحیه شمال (راه آهن ،شهدا و امام علی ) طبق شرایط پیوست 1399/08/28 1399/09/03
پست برق کمپکت 1399/08/28 1399/09/02
اجرای عملیات تعمیرات پست های زمینی 1399/09/03
عملیات ارتباط 132 کیلوولت پست 230کیلوولت آفتاب به پست گرزه 1399/08/28 1399/09/02
پست برق (لیست اقلام ومشخصات فنی به پوست می باشد )ضمنا" ایران کد ارائه شده مشابه می باشد 1399/08/30
انجام عملیات و پیگیری امور اداری و ثبتی جهت صدور سند تک برگ املاک مربوط به شرکت توزیع برق در سطح است... 1399/09/03
پست برق(لیست اقلام ومشخصات فنی به پیوست می باشد.) ضمنا" ایران کد ارائه شده مشابه می باشد. 1399/08/30
نیرورسانی به تاسیسات آب شرب روستای کشمش تپه شهرستان ماکو 1399/09/01
صفحه 1 از 344