مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : تست و بازدید داخلی از ترانسفورماتور 132/34 کیلوولت -50 مگاولت آمپر ایران ترانسفو ب... 1397/10/30 1397/11/01
استعلام بها جهت : ازمایش تراکم بتن و خاک پست دوراهی 1397/10/29 1397/10/29
آزمایش بتن پست 63 1397/10/29 1397/10/29
استعلام بها جهت : ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه های برقرسانی 1397/10/27 1397/10/30
استعلام بها جهت : تست و تحلیل نتایج روغن تجهیزات 1397/10/25 1397/11/01
نظارت بر عملیات احداث پست شرق 1397/10/24 1397/10/26
خدمات مهندسی و مشاوره پست ها (خدمات مشاوره برگزاری کارگاه مهندسی ارزش پست 63/230 کیلوولت 1397/10/24 1397/10/30
استعلام بها جهت : انجام خدمات مهندسی توسعه دو فیدر230کیلو ولت در پست 63/230 کیلوولت 1397/10/19 1397/11/01
استعلام بها جهت : برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف و مشترکین 1397/10/19 1397/10/25
استعلام بها جهت : خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای مولدهای خورشیدی 5 کیلو وات متصل به شبکه در کلیه شهر... 1397/10/19 1397/10/22
صفحه 1 از 46