کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
3875260 استعلام قیمت انجام امور رسانه ای سازمان استان هرمزگان 1400/02/25 1400/02/28
3847425 استعلام قیمت انجام امور رسانه ای استان هرمزگان 1400/02/18 1400/02/21
3833615 استعلام قیمت خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی استان هرمزگان 1400/02/12 1400/02/16
3824364 استعلام قیمت تامین فرمون سرخرطومی حنایی خرما استان هرمزگان 1400/02/08 1400/02/12
3818366 استعلام قیمت خرید قطعات و سرویس وسایل سرمایشی شامل کولر اسپلیت ، پنجره ای ، ایستاده و یخچال استان هرمزگان 1400/02/06 1400/02/09
3817071 استعلام قیمت خرید لوازم تحریر استان هرمزگان 1400/02/06 1400/02/09
3811483 استعلام قیمت تامین فرمون سرخرطومی حنایی خرما استان هرمزگان 1400/02/04 1400/02/07
3808093 استعلام قیمت نقشه برداری و رفع تداخلات اراضی غیر ملی استان هرمزگان 1400/02/02 1400/02/06
3805807 استعلام قیمت خرید تجهیزات رایانه ای استان هرمزگان 1400/02/01 1400/02/05
3805472 استعلام قیمت ارسال مرسولات پستی استان هرمزگان 1400/02/01 1400/02/04
3805234 استعلام قیمت خرید لوازم تحریر استان هرمزگان 1400/02/01 1400/02/05
3804579 استعلام قیمت تعمیر ، خرید قطعات و سرویس وسایل سرمایشی شامل (کولر اسپلیت ، پنجره ای ، ایستاده و یخچال ) استان هرمزگان 1400/02/01 1400/02/05
3802429 استعلام قیمت انجام امور رسانه ای سازمان استان هرمزگان 1400/01/31 1400/02/02
3799060 استعلام قیمت تامین فرمون سرخرطومی حنایی خرما استان هرمزگان 1400/01/30 1400/02/02
3794180 استعلام قیمت تعمیر ، خرید قطعات و سرویس وسایل سرمایشی استان هرمزگان 1400/01/28 1400/01/31
3793484 استعلام قیمت طرح ارتقای ضریب خود اتکایی استان هرمزگان 1400/01/28 1400/01/31
3793468 استعلام قیمت خرید لوازم تحریر استان هرمزگان 1400/01/28 1400/01/31
3793304 استعلام قیمت ارسال مرسولات پستی استان هرمزگان 1400/01/28 1400/01/31
3791835 استعلام قیمت انجام امور رسانه ای استان هرمزگان 1400/01/28 1400/01/30
3791604 استعلام قیمت خرید لوازم بهداشتی و تنظیف استان هرمزگان 1400/01/28 1400/01/31
صفحه 1 از 49