مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام مطالعات استحصال آب از پساب تصفیه خانه شهرک صنعتی 1400/07/29 1400/08/05
استعلام 50 عدد ماسک تمام صورت تک فیلتره دراگر 1400/07/29 1400/08/05
استعلام خرید 30 عدد سیلندر تنفسی 6/8 لیتری 1400/07/29 1400/08/05
استعلام خرید 5 عدد ست سه پایه نجات از چاه 1400/07/29 1400/08/05
استعلام عملیاتی آتش نشانی 1400/07/28 1400/08/05
استعلام تهیه مصالح واجرای شبکه 20 کیلوولت شهرک صنعتی وزیرآباد 1400/07/28 1400/08/03
استعلام مطالعات استحصال آب از پساب تصفیه خانه 1400/07/28 1400/08/03
استعلام پروژه ارزیابی کارایی و اثربخشی مرکز خدمات فناوری و کسب وکار 1400/07/27 1400/08/01
استعلام خرید، حمل و اجرای تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی 1400/07/26 1400/08/01
استعلام تهیه ،ساخت و نصب تابلوهای آگاهی و پیش آگاهی شهرک 1400/07/26 1400/08/01
استعلام تهیه مصالح واجرای شبکه گذاری پلی اتیلن گاز واحدهای کارگاهی و تهیه مصالح و تکمیل عملیات شبکه گذاری پلی اتیلن گاز 1400/07/20 1400/08/01
استعلام ترمیم ترانشه شهرک 1400/07/19 1400/07/24
استعلام خرید، حمل و اجرای تکمیل شبکه توزیع آب شهرک 1400/07/19 1400/07/24
استعلام تهیه مصالح وتکمیل عملیات شبکه گذاری پلی اتیلن گاز شهرک صنعتی 1400/07/19 1400/08/01
استعلام سیستم اطفاءحریق اتاقک بایگانی 1400/07/19 1400/07/20
استعلام تهیه ،ساخت و نصب تابلوهای آگاهی و پیش آگاهی شهرک صنعتی بزرگ 1400/07/18 1400/07/22
استعلام مطالعات امکانسنجی و خدمات مشاوره و انجام مطالعات 1400/07/18 1400/07/22
استعلام تهیه مصالح واجرای ملزومات انشعاب برق کارگاهی 1400/07/18 1400/07/22
استعلام ترمیم ترانشه شهرک 1400/07/18 1400/07/22
استعلام خرید و اجرای آبیاری وفضای سبز ناحیه صنعتی جمبزه 1400/07/18 1400/07/21
صفحه 1 از 51