کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7881242 استعلام قیمت عملیات اجرایی احداث کانال بتنی دشت عمومی ( مهربان ) آشتیان استان مرکزی 1403/02/04 1403/02/08
7881120 استعلام قیمت عملیات اجرایی احداث کانال آبیاری عمومی استان مرکزی 1403/02/04 1403/02/08
7881117 استعلام قیمت آگهی استعلام عملیات اجرایی احداث کانال بتنی درجه3 و4 روستا استان مرکزی 1403/02/04 1403/02/08
7871988 استعلام قیمت استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازرسازی قنات روستای شوره شهرستان محلات استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/05
7871832 استعلام قیمت استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازرسازی قنات روستای سعد آباد شهرستان آشتیان استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/05
7871759 استعلام قیمت استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی قنات استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/05
7871742 استعلام قیمت استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازرسازی قنوات روستاهای بازرجان(قنات رودخانه) سربند (قنات پایبند) شهرستان تفرش استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/05
7871735 استعلام قیمت استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازرسازی قنوات روستاهای ابراهیم آباد شانق شهرستان اراک استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/05
7871701 استعلام قیمت استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازرسازی قنوات روستاها استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/05
7871521 استعلام قیمت استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازرسازی قنات عزیزآباد روستای نادر آباد شهرستان آشتیان استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/05
7871487 استعلام قیمت استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازرسازی قنوات روستاهای امان آباد رودباران شهرستان اراک استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/05
7871480 استعلام قیمت استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازرسازی قنوات روستاهای ابراهیم آباد شانق شهرستان اراک استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/05
7871478 استعلام قیمت استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازرسازی قنوات روستاهای ابره در (قنات مزرعه صنوبرک) و فم ( قنات کمال آباد ) شهرستان تفرش استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/05
7871468 استعلام قیمت استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازرسازی قنات استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/05
7871405 استعلام قیمت استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی قنوات روستاها استان مرکزی 1403/02/02 1403/02/05
7828344 استعلام قیمت آگهی تجدید استعلام خرید تجهیزات سخت افزاری سیستم های رایانه ای مورد نیاز سازمان استان مرکزی 1403/01/25 1403/01/28
7828288 استعلام قیمت آگهی تجدید استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق جهت استفاده در اتاق سرور و اتاق برق سازمان استان مرکزی 1403/01/25 1403/01/28
7800400 استعلام قیمت خرید و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق جهت استفاده در اتاق سرور و اتاق برق سازمان استان مرکزی 1403/01/11 1403/01/16
7799177 استعلام قیمت آگهی استعلام خرید تجهیزات سخت افزاری سیستم های رایانه ای مورد نیاز سازمان استان مرکزی 1403/01/09 1403/01/15
7797860 استعلام قیمت آگهی استعلام تمدید لایسنس یکساله یکدستگاه فایروال سخت افزاری سازمان استان مرکزی 1403/01/08 1403/01/14
صفحه 1 از 78