کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7774292 استعلام قیمت امکانسنجی برداشت اطلاعات به منظور پایش وضعیت سلامت ابنیه فنی راه آهن پل ترانشه روباره استان تهران 1402/12/21 رجوع به آگهی
7773398 استعلام قیمت طراحی و ساخت سیستم خودکار تشخیص موانع ریلی استان تهران 1402/12/21 رجوع به آگهی
6316576 استعلام قیمت دستگاه ویدئو کنفرانس وب کم حرفه ای استان البرز 1401/12/02 1401/12/06
5007470 استعلام قیمت دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی استان تهران 1400/12/22 1400/12/25
5007462 استعلام قیمت کپسول اکسیژن استان تهران 1400/12/22 1400/12/25
5005350 استعلام قیمت خرید لوازم التحریر استان تهران 1400/12/22 1400/12/23
4992323 استعلام قیمت تولید سامانه جامع تبصره 18 استان تهران 1400/12/17 1400/12/23
4992314 استعلام قیمت خرید سه دستگاه کیس کامل استان تهران 1400/12/17 1400/12/21
4981798 استعلام قیمت خرید 160جفت پوتین ایمنی ساق بلند استان تهران 1400/12/14 1400/12/16
4981409 استعلام قیمت توسعه و پشتیبانی سامانه مدیریت فرآیندهای سازمانی QPR استان تهران 1400/12/14 1400/12/21
4944731 استعلام قیمت خرید یک دستگاه چاپگر لیزری استان تهران 1400/12/11 1400/12/14
4944140 استعلام قیمت خرید سه دستگاه مانیتور استان تهران 1400/12/11 1400/12/14
4944107 استعلام قیمت خرید سه دستگاه کیس استان تهران 1400/12/11 1400/12/14
4943857 استعلام قیمت خرید دو عدد سوئیچ KVM 2 Port استان تهران 1400/12/11 1400/12/14
4943172 استعلام قیمت خرید دو دستگاه ویدئوکنفرانس استان تهران 1400/12/11 1400/12/15
4942607 استعلام قیمت خرید یک عدد میکروفون کنفرانسی استان تهران 1400/12/11 1400/12/14
4936380 استعلام قیمت خرید یکدستگاه خردکن مدل 9360 مرجع سازنده نیکیتا استان تهران 1400/12/09 1400/12/11
4932610 استعلام قیمت خرید دو دستگاه ویدئوکنفرانس مدلVC520-PROمرجع سازنده AVER استان تهران 1400/12/08 1400/12/14
4932231 استعلام قیمت خرید دو عدد پایه دوربین تاشو استان تهران 1400/12/08 1400/12/09
4924297 استعلام قیمت خرید یک دستگاه اسکنر رایانه استان تهران 1400/12/05 1400/12/07
صفحه 1 از 59