کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7829102 استعلام قیمت نخ ویکریل - آبسلانگ استان کرمانشاه 1403/01/25 1403/01/27
7827719 استعلام قیمت سوزن اسپاینال -سرجی سل استان کرمانشاه 1403/01/25 1403/01/27
7827640 استعلام قیمت آنژیوکت استان کرمانشاه 1403/01/25 1403/01/27
7827620 استعلام قیمت استنت- لوله تراشه اسپیرال -سوند حالب استان کرمانشاه 1403/01/25 1403/01/27
7827594 استعلام قیمت پلاک ارتوپدی استان کرمانشاه 1403/01/25 1403/01/27
7827519 استعلام قیمت نخ-درن- سوند فولی استان کرمانشاه 1403/01/25 1403/01/27
7821052 استعلام قیمت 2000عدد پنل تشخیصی (آمفتامین،مت آمفتامین،مورفین) 3تستی استان کرمانشاه 1403/01/20 1403/01/26
7807944 استعلام قیمت پلاک ارتوپدی استان کرمانشاه 1403/01/16 1403/01/20
7807941 استعلام قیمت پلاک ارتوپدی استان کرمانشاه 1403/01/16 1403/01/20
7807930 استعلام قیمت نخ - درن - سوند فولی استان کرمانشاه 1403/01/16 1403/01/20
7807851 استعلام قیمت استنت-لوله تراشه اسپیرال استان کرمانشاه 1403/01/16 1403/01/20
7807830 استعلام قیمت آنژیوکت استان کرمانشاه 1403/01/16 1403/01/20
7799861 استعلام قیمت آنژیوکت استان کرمانشاه 1403/01/11 1403/01/16
7797664 استعلام قیمت استنت-لوله تراشه اسپیرال استان کرمانشاه 1403/01/08 1403/01/14
7797443 استعلام قیمت نخ - درن - سوند فولی استان کرمانشاه 1403/01/08 1403/01/14
7797315 استعلام قیمت پلاک ارتوپدی استان کرمانشاه 1403/01/08 1403/01/14
7794645 استعلام قیمت تامین آنژیوکت استان کرمانشاه 1403/01/06 1403/01/09
7788172 استعلام قیمت سرنگ استان کرمانشاه 1402/12/27 1403/01/06
7788158 استعلام قیمت آنژیوکت استان کرمانشاه 1402/12/27 1403/01/06
7731446 استعلام قیمت تجهیزات دیالیز استان کرمانشاه 1402/12/09 1402/12/12
صفحه 1 از 95