مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام انتقال برق ایستگاه پمپاژ 1400/07/11 1400/07/17
استعلام خرید ونصب یک دستگاه ترانس 1400/07/11 1400/07/17
استعلام لوله پلی اتیلن 1400/07/03 1400/07/07
استعلام آب بندی و تعمیر استخر ذخیره آب 1400/06/29 1400/07/01
استعلام شامل آب بندی و تعمیر استخر ذخیره آب 1400/06/29 1400/07/01
استعلام عملیات برق رسانی ایستگاه پمپاژ 1400/06/28 1400/06/31
استعلام مشبک کردن و نصب لوله و نصب الکتروپمپ شناور چاه عمیق 1400/06/28 1400/06/31
استعلام شامل آب بندی و تعمیر استخر ذخیره آب روستا 1400/06/25 1400/06/29
استعلام ساخت و احداث پمپاژ 1400/06/21 1400/06/24
استعلام شامل تهیه و نصب الکتروموتور و پمپ و متعلقات 1400/06/17 1400/06/22
استعلام تجهیز و راه اندازی ایستگاههای پمپاژ 1400/06/16 1400/06/20
استعلام آب بندی و تعمیر استخر ذخیره آب 1400/06/13 1400/06/16
استعلام شامل آب بندی و تعمیر استخر ذخیره آب 1400/06/13 1400/06/16
استعلام آب بندی و تعمیر استخر ذخیره آب روستا 1400/06/13 1400/06/16
استعلام عملیات برق رسانی ایستگاه پمپاژ 1400/06/13 1400/06/16
استعلام انتقال برق ایستگاه پمپاژ آب 1400/06/02 1400/06/06
استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ روستا 1400/06/01 1400/06/04
استعلام اجرای نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ روستا 1400/06/01 1400/06/04
استعلام تکمیل و احداث ایستگاه پمپاژ 1400/05/24 1400/06/01
استعلام تکمیل و احداث ایستگاه پمپاژ 1400/05/24 1400/06/01
صفحه 1 از 59