کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7843147 استعلام قیمت طرح احداث 670 متر خط فشار متوسط هوایی جهت تامین برق پمپاژ آب تعاونی چندمنظوره خاص استان گیلان 1403/01/28 1403/02/01
7843051 استعلام قیمت طرح احداث 670 متر خط فشار متوسط هوایی جهت تامین برق پمپاژ آب تعاونی چندمنظوره خاص استان گیلان 1403/01/28 1403/02/01
7832893 استعلام قیمت خرید خدمت واگذاری حمل و نقل سازمانی(خودروهای استیجاری) استان گیلان 1403/01/26 1403/01/29
7826643 استعلام قیمت طرح انتقال آب بتنی کردن کانال آب رسان استان گیلان 1403/01/21 1403/01/27
7823893 استعلام قیمت طرح انتقال آب بتنی کردن کانال آب رسان روستای سنگرود بر اساس فایل پیوست- ایران کد مشابه است. استان گیلان 1403/01/21 1403/01/27
7814781 استعلام قیمت طرح انتقال آب بتنی کردن کانال آب رسان روستا استان گیلان 1403/01/19 1403/01/21
7814778 استعلام قیمت طرح انتقال آب بتنی کردن کانال آب رسان روستای سنگرود استان گیلان 1403/01/19 1403/01/21
7804892 استعلام قیمت انتقال برق ایستگاه پمپاژ آب بیجاربسته سر استان گیلان 1403/01/15 1403/01/19
7804840 استعلام قیمت انتقال برق ایستگاه پمپاژ شیرجوپشت استان گیلان 1403/01/15 1403/01/19
7802785 استعلام قیمت پروژه بتنی کردن انهار پاشاکی پائین استان گیلان 1403/01/14 1403/01/18
7802538 استعلام قیمت پروژه بتنی کردن انهار پاشاکی بالا استان گیلان 1403/01/14 1403/01/18
7784228 استعلام قیمت احداث شبکه فرعی کانال ابیاری روستا استان گیلان 1402/12/25 1402/12/28
7767900 استعلام قیمت انتقال برق ایستگاه پمپاژ آب استان گیلان 1402/12/20 1402/12/23
7767760 استعلام قیمت پروژ] انتقال برق ایستگاه پمپاژ آب روستای تی تی پریزاد استان گیلان 1402/12/20 1402/12/23
7608119 استعلام قیمت بتنی کردن انهار روستای پاشاکی بالا لاینینگ به طول 890 متر استان گیلان 1402/11/11 1402/11/15
7607618 استعلام قیمت اجرای شبکه فرعی آبیاری (کانال بتنی لاینینگ) استان گیلان 1402/11/11 1402/11/15
7607463 استعلام قیمت بتنی کردن انهار روستای پاشاکی بالا لاینینگ به طول 850 متر استان گیلان 1402/11/11 1402/11/15
7589718 استعلام قیمت احداث شبکه فرعی کانال آبیاری روستای کفود به طول حدود 800 متر استان گیلان 1402/11/07 1402/11/10
7563301 استعلام قیمت احداث شبکه فرعی کانال آبیاری روستای کفود به طول 800متر استان گیلان 1402/10/30 1402/11/03
7533711 استعلام قیمت لاینینگ و بتنی کردن نهر آبرسان اراضی شالیزاری روستای پاشاکی پائین استان گیلان 1402/10/21 1402/10/25
صفحه 1 از 66