مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : کوئیل مسی یااستیل طبق لیست پیوستی 1398/12/04 1398/12/04
استعلام بها جهت : قطعات وتجهیزات دستگاه سانترال اکسیژن طبق لیست پیوستی 1398/12/04 1398/12/04
استعلام بها جهت : انواع وی پک جهت CSR طبق لیست پیوستی 1398/12/04 1398/12/04
: کیسه زباله 1398/12/03 1398/12/03
NAS STORAGE و هارد 1398/12/03 1398/12/03
استعلام بها جهت : چای 500 گرمی (30کارتن) - 1398/12/03 1398/12/04
لوازم آزمایشگاهی 1398/12/03 1398/12/05
لوازم شوینده 1398/12/03 1398/12/05
تامین 5دستگاه خودرو با راننـده جهـت نقـل و انتقـال پرسـنل 1398/12/02 1398/12/08
کیسه زباله زرد ومشکی اعلای 100*80 (طبق مستندات پیوستی ) از هرکدام 4 تن 1398/12/01 1398/12/02
صفحه 1 از 58