کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7827825 استعلام قیمت واگذاری اجرای عملیات روشنایی معابر روستایی استان سیستان و بلوچستان 1403/01/25 1403/01/28
7822837 استعلام قیمت واگذاری اجرای عملیات برقرسانی به مدارس خیرساز شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان 1403/01/21 1403/01/27
7814691 استعلام قیمت واگذاری اجرای عملیات تعویض شبکه های سیمی فرسوده با کابل خودنگهدار استان سیستان و بلوچستان 1403/01/19 1403/01/25
7809527 استعلام قیمت خرید300مترکابل مسی16+35*3--400مترکابل مسی 35+70*3و500مترکابل مسی 25+50*3برابراستانداردوالزامات توانیر استان سیستان و بلوچستان 1403/01/18 1403/01/21
7806342 استعلام قیمت خرید50عددتیربرق چوبی 9متری اشباع شده برابراستانداردوالزامات توانیر استان سیستان و بلوچستان 1403/01/15 1403/01/19
7806251 استعلام قیمت خرید1600عددکلمپ انتهایی سه پیچ بیست کیلو و230عددکلمپ انتهایی چهارپیچ بیست کیلوولت .5000عددمهره چشمی .5000عددشیگل و200عددکلمپ رابط 2پیچ بزرگ استان سیستان و بلوچستان 1403/01/15 1403/01/19
7806090 استعلام قیمت خرید تعداد35عدد تیرچوبی 9متری اشباع شده و15عددتیرچوبی 12متری اشباع شده استان سیستان و بلوچستان 1403/01/15 1403/01/19
7806010 استعلام قیمت خریدانواع پیچ ومهره استان سیستان و بلوچستان 1403/01/15 1403/01/19
7805954 استعلام قیمت پروژه بهسازی شبکه های برق روستاها استان خوزستان 1403/01/15 1403/01/25
7805941 استعلام قیمت خرید500مترکابل الومینیوم 20کیلوولت 25+185*1..30عددسرکابل داخلی 185*1بیست کیلوولت داخلی و30عددسرکابل 185*1هوایی بیست کیلوبرابراستاندارد استان سیستان و بلوچستان 1403/01/15 1403/01/19
7805880 استعلام قیمت پروژه بهسازی شبکه های برق استان خوزستان 1403/01/15 1403/01/25
7805861 استعلام قیمت کابل خودنگهدار استان سیستان و بلوچستان 1403/01/15 1403/01/19
7805821 استعلام قیمت خریدسیم تعداد10000کیلوگرم سیم الومینیوم نمره 50(فوکس)برابراستانداردوالزامات توانیر استان سیستان و بلوچستان 1403/01/15 1403/01/19
7805654 استعلام قیمت پروژه بهسازی شبکه های برق روستاهای لاسبید،اسلام آباد علیا شهرستان بهبهان1402/336/1 استان خوزستان 1403/01/15 1403/01/25
7805192 استعلام قیمت پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق چال گوراب شهرستان اندیکا 1402/331/1 استان خوزستان 1403/01/15 1403/01/25
7805167 استعلام قیمت پروژه بهسازی شبکه های برق استان خوزستان 1403/01/15 1403/01/25
7805015 استعلام قیمت پروژه برق رسانی به روستاهای فاقد برق کیدی للر شهرستان اندیکا 1402/332/1 استان خوزستان 1403/01/15 1403/01/25
7804929 استعلام قیمت پروژه بهسازی شبکه های برق روستاهای طلاور،دره بنیاب و دره زرد استان خوزستان 1403/01/15 1403/01/25
7804899 استعلام قیمت بهسازی شبکه های برق روستاها استان خوزستان 1403/01/15 1403/01/25
7804867 استعلام قیمت پروژه بهسازی شبکه های برق روستاها استان خوزستان 1403/01/15 1403/01/25
صفحه 1 از 83