مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5720494 استعلام اجرای دیوار حائل روستای کپر شازند با مبلغ برآورد اولیه 1.714.068.824 ریال بر مبنای فهرست بهای راه و باند سال 1401 1401/07/02 1401/07/07
5655382 استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستا 1401/06/14 1401/06/17
5655376 استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستا 1401/06/14 1401/06/17
5621854 استعلام اجرای عملیات محوطه سازی (ساماندهی قنات) 1401/06/05 1401/06/07
5621514 استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای 1401/06/04 1401/06/07
5621513 استعلام اجرای عملیات جدولگذاری 1401/06/04 1401/06/07
5621512 استعلام آسفالت ماشینی روستای 1401/06/04 1401/06/07
5621511 استعلام آسفالت ماشینی روستای 1401/06/04 1401/06/07
5621510 استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای 1401/06/04 1401/06/07
5621509 استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای 1401/06/04 1401/06/07
5621508 استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای 1401/06/04 1401/06/07
5621507 استعلام اجرای عملیات جدولگذاری 1401/06/04 1401/06/07
5621506 استعلام آسفالت ماشینی روستای 1401/06/04 1401/06/07
5621505 استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای 1401/06/04 1401/06/07
5621504 استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای 1401/06/04 1401/06/07
5621503 استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای 1401/06/04 1401/06/07
5621502 استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای 1401/06/04 1401/06/07
5621501 استعلام اجرای عملیات جدولگذاری در روستای 1401/06/04 1401/06/07
5621500 استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری 1401/06/04 1401/06/07
5621499 استعلام اجرای عملیات محوطه سازی در روستای 1401/06/04 1401/06/07
صفحه 1 از 79