مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
: اجرای پروژه 40 واحدی با سازه بتنی به صورت دستمزدی تا پایان مرحله سفت کاری 1398/11/26 1398/12/06
اجرای عملیات محوطه سازی 1398/11/26 1398/12/04
استعلام بها جهت : اجرای عملیات محوطه سازی در روستای وزیرآباد اراک با مبلغ برآورد اولیه 572.381.680... 1398/11/26 1398/12/04
اجرای عملیات محوطه سازی 1398/11/26 1398/12/04
اجرای عملیات محوطه سازی در روستا 1398/11/26 1398/12/04
اجرای عملیات محوطه سازی 1398/11/26 1398/12/04
استعلام بها جهت : اجرای پل و دیوار حائل روستا 1398/11/26 1398/12/04
اجرای عملیات فونداسیون و سقف و اسکلت بتنی پروژه ساختمان 4 واحدی 1398/11/15 1398/11/20
اجرای عملیات محوطه سازی 1398/11/14 1398/11/20
اجرای عملیات محوطه سازی در روستا 1398/11/14 1398/11/20
صفحه 1 از 74