کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7830755 استعلام قیمت نصب یکدستگاه کانکس فیدرخانه 20 کیلوولت 1*8 در پست رمین استان سیستان و بلوچستان 1403/01/25 1403/01/29
7802930 استعلام قیمت خرید 2 عدد صندلی اداری استان سیستان و بلوچستان 1403/01/14 1403/01/18
7802116 استعلام قیمت خریدگازهگزافلورایدگوگرد sf6 استان سیستان و بلوچستان 1403/01/14 1403/01/19
7792129 استعلام قیمت اجرای فنس کشی بانک خازنی پست 230 کیلوولت شرق زاهدان استان سیستان و بلوچستان 1402/12/28 1403/01/06
7789361 استعلام قیمت خرید و تحویل دیوار پیش ساخته بتنی استان سیستان و بلوچستان 1402/12/27 1403/01/07
7786306 استعلام قیمت خرید دو عدد صندلی اداری استان سیستان و بلوچستان 1402/12/26 1402/12/28
7785972 استعلام قیمت خرید گاز هگزا فلوراید گوگرد sf6 استان سیستان و بلوچستان 1402/12/26 1403/01/06
7783940 استعلام قیمت اجرای فنس کشی بانک خازنی پست 230 کیلوولت استان سیستان و بلوچستان 1402/12/24 1402/12/28
7781242 استعلام قیمت خدمات نصب پنج دستگاه بریکر 63 کیلوولت پارس سوئیچ EDF استان سیستان و بلوچستان 1402/12/23 1402/12/28
7779354 استعلام قیمت عملیات تهیه و نصب سیستم اعلام حریق پست های فوق توزیع استان سیستان و بلوچستان 1402/12/23 1402/12/26
7777223 استعلام قیمت نصب دو دستگاه رله دیستانس در پست 230 استان سیستان و بلوچستان 1402/12/22 1402/12/26
7777180 استعلام قیمت نصب دو دستگاه رله دیستانس در پست 230 استان سیستان و بلوچستان 1402/12/22 1403/01/30
7774216 استعلام قیمت احداث جاده دسترسی به پست استان سیستان و بلوچستان 1402/12/21 1402/12/26
7773893 استعلام قیمت خرید 14 عدد نردبان استان سیستان و بلوچستان 1402/12/21 1402/12/26
7773886 استعلام قیمت تعمیر ترانس کمپکت استان سیستان و بلوچستان 1402/12/21 1402/12/26
7773883 استعلام قیمت خرید کابلهای 20کیلوولت مورد نیاز پروژه خازن گذاری پستهای ناحیه جنوب (چابهار) استان سیستان و بلوچستان 1402/12/21 1402/12/26
7773859 استعلام قیمت خرید کابلهای 20کیلوولت مورد نیاز پروژه خازن گذاری پستهای ناحیه مرکز (ایرانشهر) استان سیستان و بلوچستان 1402/12/21 1402/12/26
7773849 استعلام قیمت خرید کابلهای 20کیلوولت مورد نیاز پروژه خازن گذاری پستهای ناحیه شمال (زابل) استان سیستان و بلوچستان 1402/12/21 1402/12/26
7773760 استعلام قیمت خرید 30 عدد باتری سیستم اعلام حریق استان سیستان و بلوچستان 1402/12/21 1402/12/26
7772453 استعلام قیمت خرید تجهیزات ایمنی پرسنل حفاظت هوشمند استان سیستان و بلوچستان 1402/12/21 1402/12/23
صفحه 1 از 97