مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5693947 استعلام امور پشتیبانی شامل پیشخدمتی و نگهداری فضای سبز 1401/06/27 1401/06/30
5683827 استعلام تکمیل بند سنگی ملاتی حوزه آبخیز رمشک شهرستان قلعه گنج 1401/06/22 1401/06/27
5666548 استعلام احداث بند سنگی ملاتی 1401/06/16 1401/06/20
5666288 استعلام تکمیل بند سنگی ملاتی حوزه آبخیز رمشک شهرستان قلعه گنج 1401/06/16 1401/06/20
5666268 استعلام مرمت سیلبندهای خاکی شهرستان رودبار جنوب 1401/06/16 1401/06/20
5652117 استعلام بازنگری طرح مطالعاتی مدیریت مناطق بیابانی 1401/06/13 1401/06/16
5652116 استعلام مرمت سیلبندهای خاکی شهرستان رودبار جنوب 1401/06/13 1401/06/16
5648476 استعلام امور پشتیبانی شامل پیشخدمتی و نگهداری فضای سبز 1401/06/12 1401/06/15
5627589 استعلام امور پشتیبانی شامل پیشخدمتی و نگهداری فضای سبز 1401/06/06 1401/06/09
5513014 استعلام مرمت سیلبندهای خاکی شهرستانهای کهنوج،منوجان و فاریاب 1401/05/03 1401/05/06
5513012 استعلام مرمت سیلبندهای خاکی شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد 1401/05/03 1401/05/06
5478599 استعلام مرمت سیلبندهای خاکی شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد 1401/04/21 1401/04/25
5478596 استعلام مرمت سیلبندهای خاکی شهرستانهای کهنوج،منوجان و فاریاب 1401/04/21 1401/04/25
5436064 استعلام مرمت سیل بندهای خاکی شهرستانها 1401/04/13 1401/04/16
5436031 استعلام مرمت سیلبندهای خاکی شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد 1401/04/13 1401/04/16
5413563 استعلام مرمت سیلبند های خاکی 1401/04/06 1401/04/09
5412566 استعلام مرمت سیل بندهای خاکی شهرستان 1401/04/06 1401/04/09
5412534 استعلام مرمت سیلبندهای خاکی شهرستان های کهنوج ،منوجان و فاریاب 1401/04/06 1401/04/09
5390053 استعلام کاداستر اراضی ملی و دولتی 1401/04/02 1401/04/06
5376415 استعلام تعداد 150 عدد بیل صفحه فولادی و تعداد 50 عدد آتشکوب 1401/03/30 1401/04/02
صفحه 1 از 67