کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7859772 استعلام قیمت اجرای آسفالت طرح هادی روستا استان هرمزگان 1403/01/29 1403/02/02
7859769 استعلام قیمت اجرای آسفالت طرح هادی روستا استان هرمزگان 1403/01/29 1403/02/02
7839453 استعلام قیمت اجرای آسفالت طرح هادی استان هرمزگان 1403/01/27 1403/02/01
7837047 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستاهای توتنگ و هماگ بالا از توابع شهرستان بندرعباس استان هرمزگان 1403/01/27 1403/02/01
7835529 استعلام قیمت اجرای زیر سازی و آسفالت سرد استان هرمزگان 1403/01/26 1403/01/29
7835526 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستاهای توتنگ و هماگ بالا از توابع شهرستان بندرعباس استان هرمزگان 1403/01/26 1403/01/29
7827996 استعلام قیمت طرح هادی روستاهای گیشان غربی و ذرتو از توابع شهرستان بندرعباس استان هرمزگان 1403/01/25 1403/01/28
7826139 استعلام قیمت اجرای آسفالت طرح هادی روستا استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/28
7826122 استعلام قیمت اجرای آسفالت طرح هادی روستا استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/28
7826104 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستا استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/28
7820034 استعلام قیمت اجرای آسفالت طرح هادی روستا استان هرمزگان 1403/01/20 1403/01/26
7818260 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستا استان هرمزگان 1403/01/20 1403/01/26
7802193 استعلام قیمت انجام خدمات آزمایشگاهی بتن ،خاک و آسفالت پروژه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان استان هرمزگان 1403/01/14 1403/01/21
7781154 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای حمیری استان هرمزگان 1402/12/23 1402/12/28
7781153 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستاهای گیشان غربی و ذرتو استان هرمزگان 1402/12/23 1402/12/28
7780966 استعلام قیمت اجرای طرح هادی روستای فتوئیه استان هرمزگان 1402/12/23 1402/12/28
7780964 استعلام قیمت اجرای آسفالت طرح هادی روستای گرده صفر استان هرمزگان 1402/12/23 1402/12/28
7780731 استعلام قیمت اجرای آسفالت طرح هادی روستای نوبست از توابع شهرستان استان هرمزگان 1402/12/23 1402/12/28
7772350 استعلام قیمت اجرای بیس و آسفالت طرح هادی روستای کندال از توابع شهرستان استان هرمزگان 1402/12/21 1402/12/26
7768284 استعلام قیمت اجرای آسفالت طرح هادی روستای رزوئیه از توابع شهرستان رودان استان هرمزگان 1402/12/20 1402/12/23
صفحه 1 از 76