کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4877866 استعلام قیمت هندپیس لیگاشور یکبار مصرف استان اصفهان 1400/11/24 1400/12/01
4877291 استعلام قیمت فیلتر دیالیز تصفیه خون استان اصفهان 1400/11/24 1400/11/30
4877269 استعلام قیمت تخت بستری الکترونیکی استان اصفهان 1400/11/24 1400/11/28
4877071 استعلام قیمت صافی دیالیز استان اصفهان 1400/11/24 1400/11/30
4876412 استعلام قیمت کیت تعیین گروه خون آنتی A وBوDوآلبومین وآنتی هیومن استان اصفهان 1400/11/24 1400/11/28
4871653 استعلام قیمت سرنگ 2سی سی استان اصفهان 1400/11/22 1400/11/27
4871647 استعلام قیمت سرنگ 20سی سی استان اصفهان 1400/11/22 1400/11/27
4871364 استعلام قیمت میکروست تخصصی 8ماهه استان اصفهان 1400/11/22 1400/11/27
4870522 استعلام قیمت سانتریفیوژ رومیزی استان اصفهان 1400/11/21 1400/11/27
4855437 استعلام قیمت گرافت عروقی مستقیم استان اصفهان 1400/11/17 1400/11/21
4854924 استعلام قیمت فیلتر دیالیز تصفیه خون استان اصفهان 1400/11/17 1400/11/23
4854918 استعلام قیمت صافی دیالیز استان اصفهان 1400/11/17 1400/11/23
4827553 استعلام قیمت پارچه متقال رنگ نشده وبرش خورده استان اصفهان 1400/11/14 1400/11/19
4827315 استعلام قیمت پیراهن وشلوار XLبیمار مردانه آبی1000دست وزنانه صورتی 1000دست جنس ترگال استان اصفهان 1400/11/14 1400/11/19
4826744 استعلام قیمت پیراهن وشلوار صورتی زنانه وآبی مردانه استان اصفهان 1400/11/14 1400/11/19
4820665 استعلام قیمت کاغذ تحریر ساده سایز A4 بسته استان اصفهان 1400/11/12 1400/11/17
4820176 استعلام قیمت مایع دستشویی 20لیتری سبز استان اصفهان 1400/11/12 1400/11/17
4819401 استعلام قیمت سوند فولی دوراهه استان اصفهان 1400/11/12 1400/11/18
4798146 استعلام قیمت سوزن نیمه اتوماتیک کواکسیال استان اصفهان 1400/11/12 1400/11/17
4798140 استعلام قیمت گرافت عروقی مستقیم استان اصفهان 1400/11/12 1400/11/17
صفحه 1 از 52