کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6766596 استعلام قیمت کیت اعتیاد 2100 . ایدز 500 و تست حاملگی 500 استان قم 1402/04/16 1402/04/18
6752171 استعلام قیمت دستگاه هایپرو2 ونوالینک و ایرلس استان قم 1402/04/12 1402/04/15
6751158 استعلام قیمت دستگاه هایپرو2 ونوالینک و ایرلس استان قم 1402/04/12 1402/04/14
6747597 استعلام قیمت سمعک استان قم 1402/04/11 1402/04/14
6742594 استعلام قیمت دستگاه کنترل شنوایی استان قم 1402/04/10 1402/04/13
6736286 استعلام قیمت سمعک استان قم 1402/04/07 1402/04/12
6724952 استعلام قیمت ملزومات سمعک استان قم 1402/04/05 1402/04/10
6724945 استعلام قیمت ملزومات سمعک استان قم 1402/04/05 1402/04/10
6692185 استعلام قیمت سمعک و ملزومات سمعک استان قم 1402/03/30 1402/04/03
6683995 استعلام قیمت خدمات تخصصی برای مرکز مشاوره غیرحضوری1480 قیمت پیشنهادی با در نظرگرفتن کلیه کسورات به جز ارزش افزوده بارگذاری گردد. استان قم 1402/03/28 1402/03/31
6683008 استعلام قیمت کابل شبکه استان قم 1402/03/28 1402/03/31
6678851 استعلام قیمت پشتیبانی زیر ساخت شبکه و ارتباطات و کلاینت ها استان قم 1402/03/27 1402/03/30
6677300 استعلام قیمت سمعک HP و 80 عدد سمعک p استان قم 1402/03/27 1402/03/30
6676816 استعلام قیمت پشتیبانی زیر ساخت شبکه و ارتباطات ، دوربین های مدار بسته و کلاینت ها قیمت پیشنهادی بادرنظر گرفتن کلیه کسورات به جز ارزش افزوده بارگذاری گردد. استان قم 1402/03/27 1402/03/31
6666346 استعلام قیمت باطری سمعک استان قم 1402/03/27 1402/03/30
6659123 استعلام قیمت دستگاه ادیومتر دو کاناله استان قم 1402/03/24 1402/03/28
6649804 استعلام قیمت 5000 حلقه باطری سمعک استان قم 1402/03/22 1402/03/25
6644440 استعلام قیمت دستگاه تونومتر بینایی سنجی استان قم 1402/03/21 1402/03/24
6642688 استعلام قیمت سمعک HP و 80 عدد سمعک p استان قم 1402/03/21 1402/03/24
6639449 استعلام قیمت دستگاه هایپرو ونوالینک و سیستم ( تنظیم سمعک)REM استان قم 1402/03/20 1402/03/23
صفحه 1 از 282