کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7835423 استعلام قیمت خرید حبوبات استان اصفهان 1403/01/26 1403/01/28
7804897 استعلام قیمت پرداخت پنج ماهه برنج هندی 300 کیسه ده کیلیویی رجب - خاطره - محسن استان اصفهان 1403/01/15 1403/01/19
7804896 استعلام قیمت خرید ران مرغ منجمد 2500 کیلو و شینسل مرغ منجمد 1500 کیلو استان اصفهان 1403/01/15 1403/01/19
7804893 استعلام قیمت خرید گوشت گوساله منجمد 1500 کیلو و گوشت ران گوسفندی منجمد 250 کیلو و دنبه گوسفندی منجمد 100 کیلو استان اصفهان 1403/01/15 1403/01/19
7773960 استعلام قیمت شینسل 200 کیلو و ران مرغ 1500 کیلو استان اصفهان 1402/12/21 1402/12/24
7773938 استعلام قیمت گوشت گوساله ران منجمد 500 کیلو استان اصفهان 1402/12/21 1402/12/23
7773855 استعلام قیمت 150 کیسه برنج هدی 10 کیلویی- خاطره - رجب - محسن استان اصفهان 1402/12/21 1402/12/24
7772297 استعلام قیمت خرید صد و پنجاه کیسه برنج هندی ده کیلویی خاطره - رجب - محس استان اصفهان 1402/12/21 1402/12/24
7463171 استعلام قیمت گوشت و دنبه استان اصفهان 1402/10/03 1402/10/07
7463134 استعلام قیمت مرغ منجمد کامل بالای 2کیلوگرم استان اصفهان 1402/10/03 1402/10/07
7424559 استعلام قیمت کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی استان اصفهان 1402/09/20 1402/09/25
7405626 استعلام قیمت گوشت و دنبه منجمد استان اصفهان 1402/09/14 1402/09/19
7405566 استعلام قیمت 2400کیلوگرم برنج هندی کیسه ای -240کیسه 10کیلویی استان اصفهان 1402/09/14 1402/09/19
7404901 استعلام قیمت 2400 کیلوگرم مرغ منجمد کامل بالای 2کیلوگرم استان اصفهان 1402/09/14 1402/09/19
7399660 استعلام قیمت 200 کیلوگرم استیک قزل منجمد باکیفیت استان اصفهان 1402/09/13 1402/09/18
7395337 استعلام قیمت کمپرسور باد با دوسیلندر مجزا استان اصفهان 1402/09/12 1402/09/16
7387733 استعلام قیمت گوشت و دنبه استان اصفهان 1402/09/09 1402/09/13
7387104 استعلام قیمت 200 کیلوگرم استیک قزل منجمد باکیفیت استان اصفهان 1402/09/09 1402/09/13
7384088 استعلام قیمت 2400 کیلوگرم مرغ منجمد کامل بالای 2کیلوگرم استان اصفهان 1402/09/08 1402/09/13
7383703 استعلام قیمت 2400کیلوگرم برنج هندی کیسه ای(240کیسه 10کیلویی) استان اصفهان 1402/09/08 1402/09/13
صفحه 1 از 51