مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام احداث زمین چمن مصنوعی 1400/07/17 1400/07/20
استعلام خرید تعداد 70لایسنس Kaspersky شبکه ای و تعداد 10لایسنس 1400/04/24 1400/04/27
استعلام مرمت و بازسازی مجموعه ورزشی شهید اشرفی اصفهانی 1400/04/14 1400/04/17
استعلام احداث یست اتومبیل رانی و سوارکاری 1400/04/13 1400/04/16
استعلام تهیه و نصب تابلوهای عمرانی 1400/04/13 1400/04/15
استعلام احداث کورت اسکواش 1400/04/12 1400/04/15
استعلام میز فوتبالدستی 1400/04/12 1400/04/14
استعلام وسایل ورزشی شامل توپ فوتبال 30 عدد، توپ والیبال 30عدد، تاتامی 4تخته 1400/04/07 1400/04/10
استعلام میز فوتبالدستی تورنادو 1400/04/07 1400/04/08
استعلام تعمیر، تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 1400/04/06 1400/04/09
استعلام تعمیر، تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 1400/04/04 1400/04/07
استعلام بازسازی و احداث زمین های ورزشی 1400/04/04 1400/04/07
استعلام احداث پیست اتومبیل رانی و سوارکاری 1400/03/29 1400/04/01
استعلام احداث پیست اسکیت 1400/03/29 1400/04/01
استعلام تعمیر، تجهیز فضاها و اماکن ورزشی 1400/03/29 1400/04/01
استعلام احداث سالن ورزشی 1400/03/29 1400/04/01
استعلام احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال 1400/03/29 1400/04/01
استعلام تکمیل زمین چمن مینی فوتسال 1400/03/29 1400/04/01
استعلام احداث زمین چمن مصنوعی 1400/03/29 1400/04/01
استعلام احداث زمین ساحلی فوتبال کرمانشاه 1400/03/29 1400/04/01
صفحه 1 از 22