مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و نصب چمن مصنوعی مینی فوتبال 1398/11/28 1398/11/29
استعلام بها جهت : تعمیر و تجهیز سالن وزنه برداری 1398/11/27 1398/11/28
استعلام بها جهت : احداث زمین ورزشی روباز 1398/11/08 1398/11/10
تعمیر و بازسازی سالن ورزشی 1398/11/02 1398/11/03
بازسازی و احداث زمین های ورزشی روباز 1398/06/10 1398/06/11
استعلام بها جهت : مدیریت و حراست از مجموعه ورزشی 1398/05/31 1398/05/31
استعلام بها جهت : مدیریت و حراست از مجموعه 15 خرداد و مجموعه شهید اشرفی اصفهانی اداره کل ورزش و جوان... 1398/05/31 1398/05/31
فعالیت‌های اداره و پشتیبانی دفتر کار 1398/05/28 1398/05/30
استعلام بها جهت : مدیریت و حراست از مجموعه 15 خرداد و مجموعه شهید اشرفی اصفهانی اداره کل ورزش و جوان... 1398/05/28 1398/05/30
استعلام بها جهت : تعمیر، تکمیل، بهسازی و تجهیز فضاهای ورزشی 1398/05/09 1398/05/10
صفحه 1 از 40