کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7088601 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای بخشی از خط انتقال آب از چاه به مخزن هوایی ناحیه صنعتی استان کرمان 1402/07/04 1402/07/08
7088015 استعلام قیمت برگزاری دوره آموزشی جهت پرسنل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان استان کرمان 1402/07/04 1402/07/08
7087985 استعلام قیمت انجام عملیات نگهداری و بهره برداری از سیستم آب شیرین کن(RO) استان کرمان 1402/07/04 1402/07/08
7073427 استعلام قیمت نظارت بر عملیات اجرایی تهیه مصالح و اجرای شبکه برق 20 کیلوولت و روشنایی معابر شهرک صنعتی شماره4 کرمان و فاز توسعه شهرک صنعتی شماره2 کرمان استان کرمان 1402/07/03 1402/07/06
7072888 استعلام قیمت انجام خدمات مدیریت طرح جهت برخی پروژه های واقع در شهرکها و نواحی صنعتی استان کرمان 1402/07/03 1402/07/05
7061466 استعلام قیمت تهیه مصالح و تهیه تجهیزات،نصب و راه اندازی مرکز مخابرات ناحیه صنعتی زیدآباد استان کرمان 1402/06/29 1402/07/05
7061464 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی معابر بلوار ورودی ناحیه صنعتی ریگان استان کرمان 1402/06/29 1402/07/05
7055627 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای بخشی از خط انتقال آب از چاه به مخزن هوایی استان کرمان 1402/06/27 1402/06/30
7055328 استعلام قیمت انجام خدمات مدیریت طرح جهت برخی پروژه های واقع در شهرکها و نواحی صنعتی استان استان کرمان 1402/06/27 1402/06/29
7040111 استعلام قیمت تهیه مصالح و ساخت و نصب تابلو حروف برجسته استیل (دووجهی) استان کرمان 1402/06/21 1402/06/27
7040104 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای خروجی ایستگاه و تست و تزریق گاز ناحیه صنعتی استان کرمان 1402/06/21 1402/06/27
7037876 استعلام قیمت بیمه تمام خطر پروژه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال برق 20کیلوولت تک مداره ناحیه صنعتی استان کرمان 1402/06/20 1402/06/22
7032931 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای بخشی از فاضلاب شهرک صنعتی شماره 1 جیرفت استان کرمان 1402/06/19 1402/06/21
7032297 استعلام قیمت بیمه تمام خطر پروژه تهیه مصالح و خاکبرداری، خاکهای مازاد در فاز توسعه استان کرمان 1402/06/19 1402/06/21
7032294 استعلام قیمت بیمه تمام خطر پروژه تهیه مصالح و تامین برق و اجرای روشنائی ورودی شهرک صنعتی شماره 2 زرند و ناحیه صنعتی بهشت وحدت استان کرمان 1402/06/19 1402/06/21
7030703 استعلام قیمت برگزاری دوره آموزشی جهت پرسنل شرکت استان کرمان 1402/06/19 1402/06/22
7028840 استعلام قیمت بیمه تمام خطر پروژه تهیه مصالح و احداث دیوار حصار مخزن آب شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت استان کرمان 1402/06/19 1402/06/20
7028019 استعلام قیمت برگزاری دوره آموزشی جهت پرسنل شرکت و واحدهای صنعتی استان کرمان 1402/06/18 1402/06/26
7010285 استعلام قیمت اجرای بخشی از فاضلاب شهرک صنعتی استان کرمان 1402/06/14 1402/06/19
6993106 استعلام قیمت برگزاری دوره آموزشی جهت پرسنل شرکت و واحدهای صنعتی استان کرمان 1402/06/13 1402/06/16
صفحه 1 از 85