مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام اصلاح شبکه روشنایی معابر در شهرکهای صنعتی 1400/04/28 1400/05/02
استعلام تعمیر پمپ والکترو موتورجهت شهرکها ونواحی صنعتی 1400/04/27 1400/05/02
استعلام احداث دیوار حصار شهرک 1400/04/23 1400/04/29
استعلام تهیه مطالعات امکانسنجی 30 طرح در شهرستان ها 1400/04/23 1400/04/31
استعلام تعمیر پمپ جهت شهرکها ونواحی صنعتی 1400/04/20 1400/04/22
استعلام احداث دیوار حصار ایستگاه تقلیل گاز نواحی صنعتی 1400/04/17 1400/04/21
استعلام تهیه تانکر آب جهت فضای سبز 1400/04/15 1400/04/17
استعلام نظارت فنی بر پروژه توسعه خوشه ماشین آلات وقطعات صنعتی 1400/04/14 1400/04/17
استعلام ترمیم مخزن هوایی آب شهرک صنعتی 1400/04/13 1400/04/16
استعلام احداث دیوار حصار ایستگاه تقلیل گاز نواحی صنعتی راین و گلزار 1400/04/13 1400/04/16
استعلام بارگیری و حمل خاک جلو ورودی اراضی قابل واگذاری 1400/04/08 1400/04/12
استعلام جدولگذاری نواحی صنعتی 1400/04/08 1400/04/12
استعلام ترمیم مخزن هوایی آب شهرک 1400/04/08 1400/04/12
استعلام بارگیری و حمل خاک جلو ورودی اراضی قابل 1400/04/01 1400/04/05
استعلام خرید پمپ و الکتروموتور جهت شهرک صنعتی 1400/04/01 1400/04/05
استعلام احداث دیوار حصار ایستگاه تقلیل گاز نواحی صنعتی 1400/03/31 1400/04/03
استعلام تهیه وحمل آب با تانکر جهت فضای سبز شهرک صنعتی 1400/03/31 1400/04/03
استعلام خرید وحمل تانکر آب جهت فضای سبز 1400/03/31 1400/04/03
استعلام بها جهت : مطالعه امکانسنجی توسعه خوشه های کسب وکار ماشین آلات و قطعات صنعتی 1400/03/30 1400/04/10
استعلام رنگ اکریلیک نما ضد آب فام سفید 1400/03/27 1400/03/30
صفحه 1 از 51