کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7828371 استعلام قیمت محلول ضد عفونی کننده دست نیم لیتری استان کرمانشاه 1403/01/25 1403/01/28
7784287 استعلام قیمت صافی دیالیز استان کرمانشاه 1402/12/25 1402/12/27
7784286 استعلام قیمت ارتوپد استان کرمانشاه 1402/12/25 1402/12/27
7783549 استعلام قیمت نخ نایلون استان کرمانشاه 1402/12/24 1402/12/27
7776602 استعلام قیمت ارتوپد استان کرمانشاه 1402/12/22 1402/12/24
7776570 استعلام قیمت صافی دیالیز استان کرمانشاه 1402/12/22 1402/12/24
7774875 استعلام قیمت نخ نایلون استان کرمانشاه 1402/12/22 1402/12/24
7768471 استعلام قیمت صافی دیالیز استان کرمانشاه 1402/12/20 1402/12/22
7768089 استعلام قیمت مهره ارتوپدی استان کرمانشاه 1402/12/20 1402/12/22
7762867 استعلام قیمت نخ نایلون استان کرمانشاه 1402/12/19 1402/12/21
7762400 استعلام قیمت نوار ادرار استان کرمانشاه 1402/12/19 1402/12/21
7762375 استعلام قیمت دیالیز استان کرمانشاه 1402/12/19 1402/12/21
7751034 استعلام قیمت تست فیت ویتروچک استان کرمانشاه 1402/12/15 1402/12/19
7750921 استعلام قیمت دستکش پلاستیکی استان کرمانشاه 1402/12/15 1402/12/19
7747045 استعلام قیمت هورمون استان کرمانشاه 1402/12/14 1402/12/16
7746432 استعلام قیمت نوار ادرار استان کرمانشاه 1402/12/14 1402/12/16
7729717 استعلام قیمت هورمون استان کرمانشاه 1402/12/09 1402/12/13
7729715 استعلام قیمت انواع کیت آزمایشگاهی و پزشکی استان کرمانشاه 1402/12/09 1402/12/13
7729698 استعلام قیمت کیت های آزمایشگاهی استان کرمانشاه 1402/12/09 1402/12/13
7729697 استعلام قیمت کیت آزمایش مواد مخدر استان کرمانشاه 1402/12/09 1402/12/13
صفحه 1 از 76