مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5751156 استعلام دستگاهEKGدستگاه نوارقلب 1401/07/11 1401/07/14
5731615 استعلام بهاء کاربری و نظارت دستگاه استریلایزر پسماندهای عفونی 1401/07/07 1401/07/11
5727832 استعلام تجهیزات کامپیوتری 1401/07/06 1401/07/11
5715799 استعلام کیسه زباله نسوز 1401/06/30 1401/07/02
5714737 استعلام قطعات کامپیوتری 1401/06/30 1401/07/02
5704157 استعلام ست سرم 1401/06/27 1401/06/30
5693079 استعلام الکتروژل 1401/06/27 1401/06/29
5692113 استعلام کاربری و نظارت دستگاه استریلایزر پسمانهای عفونی 1401/06/25 1401/06/28
5691637 استعلام اقلام پزشکی 1401/06/24 1401/06/28
5691586 استعلام بازدید و سرویس دیگهای بخار 1401/06/24 1401/06/28
5684897 استعلام الکتروژل 1401/06/22 1401/06/24
5677138 استعلام بهاء کاربری و نظارت دستگاه استریلایزر پسمانهای عفونی 1401/06/20 1401/06/24
5665333 استعلام آنژیوکت صورتی 1401/06/16 1401/06/20
5660694 استعلام بها کاربری و نظارت دستگاه استریایزر پسماندهای عفونی 1401/06/15 1401/06/19
5660097 استعلام وزنه چدنی 1000کیلویی جهت آسانسور بیمارستان 1401/06/15 1401/06/17
5660036 استعلام بازدید و سرویس دیگهای بخار 1401/06/15 1401/06/17
5655434 استعلام وسایل و تجهیزات آسانسور 1401/06/14 1401/06/17
5648464 استعلام ملحفه و روبالشتی 1401/06/12 1401/06/15
5647597 استعلام اقلام دندان پزشکی 1401/06/12 1401/06/15
5647252 استعلام اقلام پزشکی 1401/06/12 1401/06/15
صفحه 1 از 52