کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6116237 استعلام قیمت روغن موتور دیزل و بنزینی استان تهران 1401/10/15 1401/10/18
6081897 استعلام قیمت تامین حداقل سه دستگاه چاپگر و کاغذ مربوطه استان تهران 1401/10/05 1401/10/08
6048378 استعلام قیمت نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات و موتورخانه مرکز استان تهران 1401/09/24 1401/09/28
6047912 استعلام قیمت برچسب کاغذی 50*55 m (مرغوب) استان تهران 1401/09/23 1401/09/26
6042507 استعلام قیمت حمل و نقل و مبادله محمولات پستی تهران چهار راه لشکر-دماوند و بلعکس دماوند-پردیس تهران چهار راه لشکر(طبق شرایط فایل پیوست) استان تهران 1401/09/22 1401/09/26
6035803 استعلام قیمت پوشه مقوایی ثبت اسناد سفید استان تهران 1401/09/21 1401/09/22
6025167 استعلام قیمت حمل و نقل و مبادله محمولات پستی تهران چهار راه لشکر-دماوند و بلعکس دماوند-پردیس تهران چهار راه لشکر(طبق شرایط فایل پیوست) استان تهران 1401/09/17 1401/09/26
6024619 استعلام قیمت پوشه مقوایی ثبت اسناد سفید 350*500- (220 گرماژ) استان تهران 1401/09/16 1401/09/19
6010096 استعلام قیمت چاپ پوشه اسناد (رنگ سفید) استان تهران 1401/09/13 1401/09/16
5985968 استعلام قیمت نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات وموتورخانه مرکزمنطقه و دفاتر تابعه استان تهران 1401/09/06 1401/09/12
5985621 استعلام قیمت انجام عملیات بازدید،راهبری،سرویس و نگهداری ماهیانه یک دستگاه آسانسور 8 نفره (ضلع شرقی ساختمان) استان تهران 1401/09/06 1401/09/08
5985238 استعلام قیمت سوزن کارتن آلفا استان تهران 1401/09/06 1401/09/07
5985151 استعلام قیمت تسمه بسته بندی 12م م نیمه اتوماتیک زرد استان تهران 1401/09/06 1401/09/07
5931210 استعلام قیمت توزیع مرسولات پستی روستایی شهرستان دماوند استان تهران 1401/08/18 1401/08/22
5930958 استعلام قیمت کاغذ a4 مرغوب 80 گرمی استان تهران 1401/08/18 1401/08/21
5930545 استعلام قیمت روغن موتور دیزل و بنزینی و ضد یخ استان تهران 1401/08/18 1401/08/21
5919331 استعلام قیمت روغن موتور دیزل و بنزینی و ضد یخ استان تهران 1401/08/15 1401/08/18
5919240 استعلام قیمت نوار تسمه بسته بندی 12mm نیمه اتو ماتیک (درجه یک مرغوب) استان تهران 1401/08/15 1401/08/18
5919144 استعلام قیمت پاکت ثبت اسناد a4 پنجره دار رنگ زرد استان تهران 1401/08/15 1401/08/18
5918897 استعلام قیمت کاغذ a4 مرغوب 80 گرم استان تهران 1401/08/15 1401/08/17
صفحه 1 از 117