مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام اجرای دستمزدی فونداسیون و اسکلت ۱۲ واحد (۳ بلوک 4 واحدی) پروژه طرح اقدام ملی 1400/04/31 رجوع به آگهی
استعلام اجرای دستمزدی تکمیل اسکلت ۴۰ واحدی 1400/04/29 رجوع به آگهی
استعلام پروژه طرح اقدام ملی 1400/04/29 رجوع به آگهی
استعلام اجرای دستمزدی تکمیل اسکلت ۸۰ واحدی 1400/04/29 رجوع به آگهی
استعلام آسفالت 1400/05/05
استعلام اجرای دستمزدی بتن مگر و فونداسیون و اسکلت بتن 163 واحد مسکونی به متراژ تقریبی 2693 مترمربع 1400/04/12 رجوع به آگهی
استعلام اجرای دستمزدی فونداسیون و اسکلت بتن ۳۶ واحد مسکونی 1400/04/02 رجوع به آگهی
استعلام تجدید استعلام محوطه سازی 1400/04/05
استعلام اجرای دستمزدی فونداسیون و اسکلت بتن 16 واحد (دو بلوک ۸ واحدی ) 1400/03/29 رجوع به آگهی
استعلام محوطه سازی لیرو 1400/03/31
استعلام اجرای آسفالت 1400/03/30
استعلام اجرای جوی به همراه پل فلزی در روستا 1400/03/30
استعلام محوطه سازی 1400/03/30
استعلام محوطه سازی 1400/03/24
استعلام اجرای آسفالت 1400/03/18
استعلام اجرای آسفالت 1400/03/18
استعلام اجرای فونداسیون 1400/03/19
استعلام اجرای محوطه سازی 1400/03/13
استعلام خرید قیر PG 64-10 1400/03/07
استعلام آسفالت 1400/03/06
صفحه 1 از 39