مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تجدید محوطه سازی ماهیان 1400/07/27 1400/08/03
استعلام اجرای اسکلت بتنی ۱۶ واحد مسکونی در قالب دو بلوک ۸ واحدی به متراژ مفید تقریبی ۱۴۵۶ مترمربع 1400/07/11 رجوع به آگهی
استعلام اجرای دستمزدی تکمیل اسکلت 40 واحدی 1400/07/11 رجوع به آگهی
استعلام اجرای اسکلت بتنی ۱۶ واحد مسکونی در قالب دو بلوک ۸ واحدی به متراژ مفید تقریبی ۱۴۵۶ مترمربع 1400/07/11 رجوع به آگهی
استعلام اجرای دستمزدی فونداسیون و اسکلت 12 واحد (3 بلوک 4 واحدی) پروژه طرح اقدام ملی 1400/07/11 رجوع به آگهی
استعلام تجدید استعلام آسفالت 1400/06/30 1400/07/04
استعلام آسفالت 1400/06/29 1400/07/03
استعلام آسفالت کملر 1400/06/29 1400/07/03
استعلام محوطه سازی ماهیان 1400/06/29 1400/07/03
استعلام ساخت سایر پروژههای مهندسی عمران 1400/06/23 1400/06/27
استعلام آسفالت 1400/06/22 1400/06/27
استعلام آسفالت 1400/06/22 1400/06/27
استعلام آسفالت لاملنگ ، نوده ملک ، لمسک 1400/06/22 1400/06/27
استعلام آسفالت 1400/06/21 1400/06/27
استعلام آسفالت 1400/06/15 1400/06/20
استعلام آسفالت رادکان 1400/06/13 1400/06/16
استعلام پروژه طرح اقدام ملی اجرای فونداسیون و اسکلت 12 واحد (3 بلوک 4 واحدی) 1400/05/31 رجوع به آگهی
استعلام اجرای اسکلت 16 واحدی 1400/05/31 رجوع به آگهی
استعلام اجرای دستمزدی فونداسیون و اسکلت ۱۲ واحد (۳ بلوک 4 واحدی) پروژه طرح اقدام ملی 1400/04/31 رجوع به آگهی
استعلام اجرای دستمزدی تکمیل اسکلت ۴۰ واحدی 1400/04/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40