کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7866724 استعلام قیمت تجدید محوطه سازی آشوراده استان گلستان 1403/02/01 1403/02/04
7683610 استعلام قیمت آسفالت آق تقه جدید استان گلستان 1402/11/30 1402/12/02
7677374 استعلام قیمت آسفالت سرکلاته کفشگیری استان گلستان 1402/11/28 1402/12/02
7676389 استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای بتن ریزی معابر بهمراه آبراهه بتنی به طول 64 متر به عرض 5 متر استان گلستان 1402/11/28 1402/12/02
7675217 استعلام قیمت آسفالت توران ترک استان گلستان 1402/11/28 1402/12/02
7673110 استعلام قیمت آسفالت فوجرد استان گلستان 1402/11/27 1402/12/01
7673096 استعلام قیمت عملیات اجرای آسفالت استان گلستان 1402/11/27 1402/12/01
7673092 استعلام قیمت عملیات اجرای آسفالت استان گلستان 1402/11/27 1402/12/01
7673087 استعلام قیمت عملیات اجرای آسفالت استان گلستان 1402/11/27 1402/12/01
7673086 استعلام قیمت عملیات اجرای آسفالت استان گلستان 1402/11/27 1402/12/01
7673074 استعلام قیمت آسفالت میرمحله استان گلستان 1402/11/27 1402/12/01
7667699 استعلام قیمت محوطه سازی استان گلستان 1402/11/25 1402/11/29
7667697 استعلام قیمت محوطه سازی استان گلستان 1402/11/25 1402/11/29
7667682 استعلام قیمت محوطه سازی استان گلستان 1402/11/25 1402/11/29
7667673 استعلام قیمت محوطه سازی استان گلستان 1402/11/25 1402/11/29
7658711 استعلام قیمت برق صفزحاجی استان گلستان 1402/11/23 1402/11/26
7658659 استعلام قیمت تجدید آسفالت گمیشان2 استان گلستان 1402/11/23 1402/11/26
7658465 استعلام قیمت تجدید آسفالت گمیشان1 استان گلستان 1402/11/23 1402/11/26
7658168 استعلام قیمت آسفالت چاپاقلی پنج پیکرصفرحاجی استان گلستان 1402/11/23 1402/11/26
7658101 استعلام قیمت آسفالت قره قاشلی استان گلستان 1402/11/23 1402/11/26
صفحه 1 از 78