کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7857157 استعلام قیمت توسعه و اصلاح خط 20 استان اردبیل 1403/01/29 1403/02/03
7842822 استعلام قیمت توسعه و اصلاح 400 ولت برق مغان استان اردبیل 1403/01/28 1403/02/02
7842623 استعلام قیمت توسعه و اصلاح خط 20 برق استان اردبیل 1403/01/28 1403/02/02
7842580 استعلام قیمت توسعه و اصلاح پست برق مغان استان اردبیل 1403/01/28 1403/02/02
7837491 استعلام قیمت پشتیبانی سخت افزاری کامپیوتر استان اردبیل 1403/01/27 1403/02/01
7837064 استعلام قیمت نصب و اصلاح کنتور بیله سوار استان اردبیل 1403/01/27 1403/02/01
7837062 استعلام قیمت اتفاقات برق انگوت استان اردبیل 1403/01/27 1403/02/01
7836175 استعلام قیمت پشتیبانی نرم افزار شبکه کامپیوتری استان اردبیل 1403/01/27 1403/02/01
7834018 استعلام قیمت اتفاقات برق سرعین استان اردبیل 1403/01/26 1403/01/30
7833724 استعلام قیمت تعمیرات سرایداری کارگاه تیر بتنی استان اردبیل 1403/01/26 1403/01/30
7833715 استعلام قیمت اصلاح و احداث پست و خط20 کیلوولت برق گرمی استان اردبیل 1403/01/26 1403/01/30
7832200 استعلام قیمت بهارستان نمین روستای سلوط استان اردبیل 1403/01/26 1403/01/29
7832198 استعلام قیمت رینگ فیدر 2،7 نوجه ده استان اردبیل 1403/01/26 1403/01/29
7829067 استعلام قیمت توسعه و اصلاح خط 20 مغان استان اردبیل 1403/01/25 1403/01/29
7821276 استعلام قیمت توسعه و اصلاح پست برق استان اردبیل 1403/01/20 1403/01/27
7821184 استعلام قیمت توسعه و اصلاح 400 ولت برق استان اردبیل 1403/01/20 1403/01/27
7821028 استعلام قیمت توسعه و اصلاح خط 20 برق مغان استان اردبیل 1403/01/20 1403/01/27
7814792 استعلام قیمت اصلاح واحداث پست و خط20 گرمی استان اردبیل 1403/01/19 1403/01/26
7814687 استعلام قیمت اتفاقات برق سرعین استان اردبیل 1403/01/19 1403/01/26
7802771 استعلام قیمت توسعه و اصلاح خط 20 مغان استان اردبیل 1403/01/14 1403/01/19
صفحه 1 از 89