کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4982505 استعلام قیمت دستگاه اکسیژن متر پرتابل استان تهران 1400/12/14 1400/12/17
4938286 استعلام قیمت خرید محیط کشت. استان تهران 1400/12/09 1400/12/14
4938217 استعلام قیمت خرید دو بسته ممبران فیلتر استان تهران 1400/12/09 1400/12/14
4337475 استعلام قیمت وسایل مورد نیاز واحد پراتیک استان آذربایجان شرقی 1400/06/30 1400/07/03
3217203 استعلام قیمت آبرسانی سیار به روستاهای بخش مرکزی واقع در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان 1399/06/30 1399/07/02
3217194 استعلام قیمت آبرسانی سیار به روستاهای بخش مرکزی واقع در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان 1399/06/30 1399/07/02
3190953 استعلام قیمت آبرسانی سیار به روستاهای بخش مرکزی واقع در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان 1399/06/24 1399/06/29
3190822 استعلام قیمت آبرسانی سیار به روستاهای بخش مرکزی واقع در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان 1399/06/24 1399/06/29
3188549 استعلام قیمت طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد استان سیستان و بلوچستان 1399/06/23 1399/06/26
3178402 استعلام قیمت طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد استان سیستان و بلوچستان 1399/06/18 1399/06/22
3178256 استعلام قیمت طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد استان سیستان و بلوچستان 1399/06/18 1399/06/23
3157039 استعلام قیمت عملیات حفاری و لوله گذاری ، نصب منصوبات و بازسازی ایستگاه پمپاژ واقع در روستاهای شهرستان کنارک استان سیستان و بلوچستان 1399/06/10 1399/06/15
3155691 استعلام قیمت طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد استان سیستان و بلوچستان 1399/06/10 1399/06/13
3155589 استعلام قیمت طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد استان سیستان و بلوچستان 1399/06/10 1399/06/13
3147135 استعلام قیمت عملیات حفاری و لوله گذاری ، نصب منصوبات و بازسازی ایستگاه پمپاژ واقع در روستاهای شهرستان کنارک استان سیستان و بلوچستان 1399/06/04 1399/06/10
3146924 استعلام قیمت عملیات احداث 865 متر شبکه فشار متوسط و نصب یک/1 دستگاه پست هوائی کم تلفات 25 کاوا جهت برقرسانی به چاه آب شرب روستای چرک شهرستان قصرقند استان سیستان و بلوچستان 1399/06/04 1399/06/11
3145891 استعلام قیمت آبرسانی سیار به روستاهای بخش مرکزی واقع در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان 1399/06/03 1399/06/10
3145876 استعلام قیمت آبرسانی سیار به روستاهای بخش مرکزی واقع در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان 1399/06/03 1399/06/10
3139377 استعلام قیمت عملیات اجرایی اصلاح انشعاب در روستای دهکده دامداران شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان 1399/06/01 1399/06/05
3138795 استعلام قیمت برقرسانی به روستای کهن ملا شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان 1399/06/01 1399/06/04
صفحه 1 از 65