مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
4982505 استعلام دستگاه اکسیژن متر پرتابل 1400/12/14 1400/12/17
4938286 استعلام خرید محیط کشت. 1400/12/09 1400/12/14
4938217 استعلام خرید دو بسته ممبران فیلتر 1400/12/09 1400/12/14
4337475 استعلام وسایل مورد نیاز واحد پراتیک 1400/06/30 1400/07/03
3217203 استعلام آبرسانی سیار به روستاهای بخش مرکزی واقع در شهرستان سراوان 1399/06/30 1399/07/02
3217194 استعلام آبرسانی سیار به روستاهای بخش مرکزی واقع در شهرستان سراوان 1399/06/30 1399/07/02
3190953 استعلام آبرسانی سیار به روستاهای بخش مرکزی واقع در شهرستان سراوان 1399/06/24 1399/06/29
3190822 استعلام آبرسانی سیار به روستاهای بخش مرکزی واقع در شهرستان سراوان 1399/06/24 1399/06/29
3188549 استعلام طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد 1399/06/23 1399/06/26
3178402 استعلام طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد 1399/06/18 1399/06/22
3178256 استعلام طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد 1399/06/18 1399/06/23
3157039 استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری ، نصب منصوبات و بازسازی ایستگاه پمپاژ واقع در روستاهای شهرستان کنارک 1399/06/10 1399/06/15
3155691 استعلام طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد 1399/06/10 1399/06/13
3155589 استعلام طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد 1399/06/10 1399/06/13
3147135 استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری ، نصب منصوبات و بازسازی ایستگاه پمپاژ واقع در روستاهای شهرستان کنارک 1399/06/04 1399/06/10
3146924 استعلام عملیات احداث 865 متر شبکه فشار متوسط و نصب یک/1 دستگاه پست هوائی کم تلفات 25 کاوا جهت برقرسانی به چاه آب شرب روستای چرک شهرستان قصرقند 1399/06/04 1399/06/11
3145891 استعلام آبرسانی سیار به روستاهای بخش مرکزی واقع در شهرستان سراوان 1399/06/03 1399/06/10
3145876 استعلام آبرسانی سیار به روستاهای بخش مرکزی واقع در شهرستان سراوان 1399/06/03 1399/06/10
3139377 استعلام عملیات اجرایی اصلاح انشعاب در روستای دهکده دامداران شهرستان زاهدان 1399/06/01 1399/06/05
3138795 استعلام برقرسانی به روستای کهن ملا شهرستان مهرستان 1399/06/01 1399/06/04
صفحه 1 از 65