کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7838214 استعلام قیمت گامانیل در سایزهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/27 1403/01/30
7813382 استعلام قیمت استبلر هموریید 32 استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/19 1403/01/21
7806848 استعلام قیمت سوند دبل جی شماره 4/8......28سانتی500عدد استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/16 1403/01/19
7803839 استعلام قیمت استبلر هموریید 32 استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/15 1403/01/18
7800327 استعلام قیمت ابزار لاپاراسکوپی استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/11 1403/01/15
7794440 استعلام قیمت ابزار لاپاراسکوپی استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/06 1403/01/09
7775198 استعلام قیمت دبل جی ..شماره 4/8.......تعداد100عدد استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/22 1402/12/24
7775194 استعلام قیمت ست نفروستومی تک مرحله ای 10...12...8...هر کدام 20عدد استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/22 1402/12/24
7764025 استعلام قیمت کارتریج استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/19 1402/12/21
7764023 استعلام قیمت منگنه استبلر استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/19 1402/12/21
7760526 استعلام قیمت پیچ ارتوپدی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/17 1402/12/21
7760475 استعلام قیمت الوگرافت استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/17 1402/12/20
7758424 استعلام قیمت انواع سوزن جراحی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/16 1402/12/20
7748268 استعلام قیمت الوگرافت استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/14 1402/12/17
7748035 استعلام قیمت پیچ ارتوپدی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/14 1402/12/17
7726665 استعلام قیمت پرینتر HP M402D پنج عدد استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/08 1402/12/12
7726651 استعلام قیمت کارتریج 05a یکصد و چهل عدد، کارتریج 26a چهل وپنج عدد کارتریج 85a ده عدد کارتریج 49a پنج عدد استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/08 1402/12/10
7726349 استعلام قیمت مانیتور 22 اینچ جی پلاس پنج عدد استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/08 1402/12/12
7726064 استعلام قیمت Green power gp300، پانزده عدد استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/08 1402/12/10
7725723 استعلام قیمت Cpu fan ،ده عدد استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/08 1402/12/10
صفحه 1 از 80