کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7706197 استعلام قیمت استنت.بالون.کتتر.گایدینگ استان مازندران 1402/12/05 1402/12/09
7706016 استعلام قیمت آمبوسفر.میکروکتتر. استان مازندران 1402/12/05 1402/12/08
7705981 استعلام قیمت گایدینگ .میکروکتتر.میکروگایدوایر مغزی استان مازندران 1402/12/05 1402/12/09
7705439 استعلام قیمت کویل.کنترلر.محلول مغزی استان مازندران 1402/12/05 1402/12/09
7705195 استعلام قیمت کتتر مولتی پورپوز استان مازندران 1402/12/05 1402/12/08
7701455 استعلام قیمت اکسیژن مایع(25تن)معادل25هزارکیلوگرم استان مازندران 1402/12/03 1402/12/08
7700305 استعلام قیمت ست کلاس 6 - کاغذ حرارتی استان مازندران 1402/12/03 1402/12/07
7698994 استعلام قیمت ناگت مرغ استان مازندران 1402/12/02 1402/12/07
7698522 استعلام قیمت سرنگ 60 استان مازندران 1402/12/02 1402/12/07
7696768 استعلام قیمت محلول اسیدی استان مازندران 1402/12/02 1402/12/05
7696645 استعلام قیمت گایدینگ.میکروکتتر.میکروگایدوایر مغزی استان مازندران 1402/12/02 1402/12/05
7696494 استعلام قیمت لوله تراشه استان مازندران 1402/12/02 1402/12/05
7696265 استعلام قیمت گوشت گاو استان مازندران 1402/12/02 1402/12/07
7695465 استعلام قیمت گایدینگ راست استان مازندران 1402/12/02 1402/12/07
7695313 استعلام قیمت کویل وکنترلر محلول مغزی استان مازندران 1402/12/02 1402/12/05
7695302 استعلام قیمت کتتر.کابل.ابیلیشن استان مازندران 1402/12/02 1402/12/05
7695251 استعلام قیمت کیت سنجش فشار خون تهاجمی تعداد : 1عدد استان مازندران 1402/12/02 1402/12/05
7695182 استعلام قیمت استنت . کویل .کتتر مغزی استان مازندران 1402/12/02 1402/12/05
7695120 استعلام قیمت آمبوسفر.میکروکتتر.پودر استان مازندران 1402/12/02 1402/12/05
7694408 استعلام قیمت پگ مغزی آنژیوگرافی استان مازندران 1402/12/02 1402/12/05
صفحه 1 از 234