کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8088532 استعلام قیمت لارنژیال ماسک استان مازندران 1403/03/22 1403/03/24
8088372 استعلام قیمت سلول تشک مواج استان مازندران 1403/03/22 1403/03/24
8088348 استعلام قیمت محلول دیالیز اسیدی استان مازندران 1403/03/22 1403/03/26
8086867 استعلام قیمت کارشناس فناوری اطلاعات بیمارستان ولیعصر رودبار استان گیلان 1403/03/22 1403/03/26
8086171 استعلام قیمت شنیسل ران مرغ استان مازندران 1403/03/22 1403/03/24
8086081 استعلام قیمت سینه مرغ منجمد (بدون پوست) استان مازندران 1403/03/22 1403/03/24
8085470 استعلام قیمت مایع ظرفشویی به شرح پیوست *تصویر شرایط خریدبیمارستان در پیوست می باشد استان مازندران 1403/03/21 1403/03/24
8085310 استعلام قیمت تشک خوشخواب یک نفره استان مازندران 1403/03/21 1403/03/23
8079428 استعلام قیمت میکروکتتر استان مازندران 1403/03/20 1403/03/23
8075604 استعلام قیمت پارچه ترگال بنفش آرم دار استان مازندران 1403/03/20 1403/03/23
8075592 استعلام قیمت پارچه تترون استان مازندران 1403/03/20 1403/03/23
8075507 استعلام قیمت پارچه ترگال سبز استان مازندران 1403/03/20 1403/03/23
8075503 استعلام قیمت پارچه ترگال سفید آرم دار استان مازندران 1403/03/20 1403/03/23
8072729 استعلام قیمت کاتتر واریس استان مازندران 1403/03/19 1403/03/22
8072276 استعلام قیمت دریچه بیولوژیک میترال استان مازندران 1403/03/19 1403/03/21
8071067 استعلام قیمت محلول اسپورسیدین استان مازندران 1403/03/19 1403/03/22
8070657 استعلام قیمت کیسه ادار استان مازندران 1403/03/19 1403/03/21
8069925 استعلام قیمت محلول دکونکس استان مازندران 1403/03/19 1403/03/21
8067028 استعلام قیمت قرارداد خرید خدمات کارشناسی فناوری اطلاعات1403 استان گیلان 1403/03/17 1403/03/21
8063606 استعلام قیمت ظرف CBC به شرح پیوست ایران کد مشابه است استان مازندران 1403/03/16 1403/03/20
صفحه 1 از 252